Groot baggerproject Bollenstreek Zuid tot 2014

Van juli 2011 tot eind 2014 gaat het hoogheemraadschap van Rijnland de boezemwateren en de hoofdwatergangen van de polders in de regio Bollenstreek Zuid baggeren. Tot het einde van dit jaar wordt eerst de niet-verspreidbare bagger en alle bagger binnen het stedelijk gebied verwijderd.

Bron: Volnieuws, 06-09-2011;