Groot infracontract voor combinatie BAM / Van Oord

Rijkswaterstaat heeft de verbetering van het project Knooppunt Hoevelaken gegund aan de combinatie A1/28, bestaande uit BAM en Van Oord. Hoevelaken is het belangrijkste knelpunt op het Nederlandse wegennet. Eind 2017 worden het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en de Milieu Effect Rapportage (MER) verwacht. Als in 2018 het definitieve Tracébesluit (TB) is genomen, kunnen de daadwerkelijke werkzaamheden starten. Naar verwachting is het project tussen 2022 – 2024 gereed.

Rijkswaterstaat heeft bij de aanbesteding gekozen voor een Plan, Design & Construct contractvorm, waarbij de combinatie zowel de planuitwerking als de realisatie voor haar rekening heeft genomen. BAM en Van Oord zijn er in geslaagd om voor het beschikbare budget maximaal invulling te geven aan de wensen van het Rijk en de regio met een doordacht ontwerp, duurzame werkmethoden, minimalisatie van hinder en een goede planning. De vindingrijkheid van de combinatie is door deze contractvorm maximaal benut.

Naast de verbetering van het knooppunt zullen diverse snelwegen worden verbreed. Het benodigde zand wordt gewonnen op het IJsselmeer en de randmeren. Van Oord zet een aantal beunschepen en materieel voor droog grondverzet in.

Jan Schaart, directeur Van Oord Nederland bv: ‘Wij zijn blij met deze opdracht. Infra is in Nederland een belangrijke markt voor Van Oord. Onze kennis, ervaring en integrale aanpak staan garant voor een succesvolle uitvoering van complexe, infrastructurele projecten, zoals verbetering van het knooppunt Hoevelaken.’

Meer… Van Oord