Groot onderzoek naar fraude bij onderhoud schepen in Zeeland

VLISSINGEN – Er komt een grootscheepse controle naar fraude bij het onderhoud aan zeeschepen in de Zeeuwse havens. De arbeidsinspectie vermoedt dat reders onderhoudswerk laten uitvoeren door ingehuurde buitenlandse werknemers die ten onrechte worden opgevoerd als bemanningslid. Deze fraude zou volgens die dienst de Nederlandse Staat en bonafide onderhoudsbedrijven jaarlijks miljoenen euro’s kosten.

Bron: Pzc, 15-08-2006;