Grootschalige controle containervervoer binnenvaart

Binnenkort zal er een grootschalige controle plaatsvinden op het binnenvaarttraject Rotterdam – Antwerpen v.v. De actie richt zich op het verplicht aanwezig zijn van de voorgeschreven documenten bij gevaarlijke goederen, afvalstoffen en overige lading in containers op een binnenschip. Ook wordt er gecontroleerd op het gebruik van de communicatieregeling rijkswateren (IVS90).

Bron: Transportnieuws, 23-04-2009;