Grote handhavingsactie in Friesland op recreatievaart

Van 16 tot 21 augustus houdt Rijkswaterstaat grote handhavingsacties op het water in Friesland en Flevoland. Met meerdere patrouilleschepen, snelle rhib’s en met assistentie van een helikopter wordt intensief gecontroleerd op de vaarregels voor recreatievaart. Doel is het bevorderen van de veiligheid en daarmee het plezier op het water.

Het Prinses Margrietkanaal en de Randmeren in Flevoland worden intensief gebruikt door de beroepsvaart. Tijdens het vaarseizoen (vooral in de zomervakantie)  komt daar nog een aanzienlijk aantal recreatieschippers bij. Zeker in de zomermaanden is het dus erg druk op het water, met een grote diversiteit aan scheepsafmetingen, vaargedrag, kennis en ervaring. Rijkswaterstaat ziet dat de regels op het water vaak bewust of onbewust overtreden worden en dat er hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Patrouillevaartuigen, rhib’s en een helikopter
Tijdens een speciale actieperiode voert Rijkswaterstaat daarom de controles op. Op 16 en 17 augustus is Rijkswaterstaat aanwezig met patrouillevaartuigen en rhib’s op de Randmeren tussen de Roggebotsluis en de Hollandse Brug. Van 19 tot en met 21 augustus vindt de actie plaats op Het Prinses Margrietkanaal, onderdeel van de Hoofdvaarweg  Lemmer- Delfzijl en de Friese meren. Op beide plaatsen worden de schepen een dag ondersteund met een helikopter.

Overtredingen die de veiligheid in gevaar brengen geldt een zero-tolerancebeleid
De mobiel verkeersleiders (BOA’s) van Rijkswaterstaat handhaven actief op de regels uit het Binnenvaartpolitiereglement. Ze controleren onder andere op snelheid, plaats op de vaarweg, vaarbewijzen en voorgeschreven uitrusting aan boord. Tijdens de handhavingsactie geldt voor overtredingen die de veiligheid in gevaar brengen een zero-tolerancebeleid. Doel is de veiligheid op het water bevorderen, zodat het voor alle vaarweggebruikers –zowel recreatievaart als beroepsvaart- prettig en veilig varen is.