GWO veiligheidstraining van Falck door Siemens Wind Power geaccrediteerd

In april 2013 is Falck Safety Services op de Maasvlakte (Rotterdam) gestart met het aanbieden van veiligheidstrainingen voor de windindustrie conform de richtlijnen van de Global Wind Organisation (GWO). Sinds 17 februari 2015 is het oefencentrum op de Maasvlakte Falck Safety Services door Siemens Wind Power verkozen tot ‘preferred training centre’ voor de veiligheidstrainingen voor medewerkers van Siemens.

Om deze erkenning door Siemens te verkrijgen heeft Falck Safety Services geïnvesteerd in middelen en mensen. Er zijn nieuwe Siemens specifieke trainingsmaterialen aangeschaft en GWO instructeurs hebben een train de trainer sessie gevolgd bij Siemens om hun kennis over de Siemens procedures te vergroten. Deze twee upgrades, gecombineerd met de reeds bestaande state-of-the-art trainingsfaciliteiten op de Maasvlakte, geven Falck Safety Services de mogelijkheid technici van Siemens te trainen volgens de GWO standaard maar met Siemens specifieke trainingsmaterialen en procedures.

Falck Safety Services heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om alle initiële GWO trainingsmodules te upgraden. De geïmplementeerde procedures, middelen en opgedane kennis hebben geresulteerd in een meer diverse training die aan alle criteria voldoet voor alle deelnemers. Tijdens de GWO trainingen kunnen deelnemers (zowel van Siemens als van ieder ander bedrijf) gebruik maken van een diversiteit aan middelen en leren zij hoe zij dit kunnen gebruiken in verschillende situaties. Een upgrade in realiteit en kwaliteit.

Meer… Falck Safety Services