Haalbaarheidsstudie Balance Island voor delta’s Bangladesh en Vietnam van start

Grontmij, IMARES Wageningen UR, Deltares en de Waterarchitect onderzoeken in een internationale haalbaarheidsstudie of Balance Island een effectieve oplossing biedt tegen de verzilting van drinkwater en landbouwgronden in de delta’s van Bangladesh en Vietnam. Het slim ontworpen eiland voor de kust is een voorbeeld van Building with Nature en kan een belangrijke bouwsteen zijn voor een integrale delta-aanpak.

Het concept Balance Island is twee jaar geleden ontwikkeld om de zoutindringing in het Haringvliet tegen te gaan bij het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen. Door een eiland slim te positioneren in de monding van de Haringvliet wordt de stroming zodanig beïnvloed dat zoutindringing wordt beperkt. De initiatiefnemers sleepten zowel de nationale Delta Water Award als de internationale Delta Alliance Young Professional Award in de wacht met het idee. Inmiddels is het concept voor het Haringvliet niet meer relevant, omdat voor een andere oplossing is gekozen. De bedenkers zien potentie voor andere delta’s.

Bangladesh en Vietnam
Uit een verkennende modelstudie die is uitgevoerd met de TU Delft blijkt dat een dergelijk eiland een effectieve oplossing kan bieden om het zoute water terug te dringen. Reden om nu een project te starten om te verkennen of het concept toepasbaar is in Vietnam of Bangladesh, twee landen waar Nederland reeds nauw betrokken is bij de aanpak van de deltaproblematiek.

Internationale samenwerking
Tijdens de voorbereiding van het project hebben de Nederlandse ambassades in deze landen positief gereageerd. De projectpartners zullen de studie in nauwe samenwerking met lopende initiatieven, lokale kennisinstituten en beleidsmakers uitvoeren. Het project versterkt daarmee de rol van de Nederlandse watersector. De studie wordt gesubsidieerd via het Water Mondiaal programma dat wordt gefinancierd door de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Buitenlandse Zaken, en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Studie in 2 fases
Het project is opgesplitst in twee fases. Tot aan de zomer wordt in een quick scan onderzocht welke generieke factoren van invloed zijn op de haalbaarheid van het concept en welke kansen voor realisatie van een Balance Island er liggen in Vietnam en Bangladesh. Daarna wordt de haalbaarheid voor één van de twee delta’s in meer detail uitgewerkt.

Meer.. Grontmij