Handelsmissie energie Turkije, 11 t/m 17 september 2011

Het Turkije Instituut organiseert in opdracht van NL EVD Internationaal een handelsmissie naar de kansrijke Zuidoost-Mediterrane regio van Turkije. De missie gaat onder meer naar Gaziantep, Adana-Mersin en de energiehub en haven Ceyhan. Met zijn grote achterland, drie havens, substantiële landbouwpotentie en functie als energiehub is dit de economisch snelst groeiende regio van Turkije.
Naast havenontwikkeling, logistiek, energie en de maritieme sector zijn er veel kansen in duurzame energie. De regio’s vallen bovendien binnen het aantrekkelijke investeringsprogramma van de Turkse overheid. De missie bezoekt ook een belangrijk energie congres in Ankara.

Naast matchmaking en bedrijfspresentaties, biedt het programma contactmogelijkheden met overheden en een diepgaande oriëntatie op de Turkse energiemarkt. Deelname staat open voor alle relevante Nederlandse bedrijven.

Deelnamekosten bedragen 950 euro, exclusief reis, verblijf en overige individuele kosten.
Meer informatie op: www.turkije-instituut.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. Ali Yazgili of dhr. Anne Poorta (070 3122090 of [email protected])

Direct aanmelden via: www.agentschapnl.nl

Bron: Agentschap NL, 21-07-2011;