Harlingen Seaport heeft last van crisis

Harlingen Seaport heeft een wat minder jaar achter de rug.

Groeide de haven in 2007 nog met 7,5 procent, nu is de totale overslag met zee- en binnenvaartschepen gedaald met 22 procent. In tonnen is dat een daling van 3.298.000 in 2007 naar 2.582.000 ton in 2008. Grootste oorzaak: de wereldwijde economische crisis.

Bron: Schuttevaer, 02-03-2009;