Harlingen Seaport wil de haven stevig op de kaart zetten

Friesland kent één zeehaven, die voor de regio van groot economisch belang is: Harlingen. Afgezien van de grote kottervloot en de veerboten, doen jaarlijks vele coasters, zeeschepen en binnenschepen de haven aan. Harlingen is een veelzijdige haven waar bedrijven gevestigd zijn met een grote diversiteit aan havengerelateerde functies, zoals aan-, af- en doorvoer van goederen via zee, weg en binnenwateren, containeroverslag, scheepsbouw, reparatie, offshore en de visserij.

Bron: Scheepvaartkrant, 19-05-2010;