Haven Antwerpen in 2016 LNG-bunkerstation

  • binnenland

LNGBunkerStationRotterdam

Tegen 2016 moeten binnenschepen in de Antwerpse haven de mogelijkheid hebben om LNG te bunkeren aan een vaste installatie.
De mogelijkheid tot truck-to-ship bunkering van LNG bestaat reeds, maar door de inrichting van een bunkerstation wil de Antwerpse haven voorzien in de continue beschikbaarheid van LNG. In vergelijking met diesel, dat vandaag gebruikt wordt als brandstof in de Europese binnenvaart, is LNG immers een veel schonere brandstof. De uitlaatgassen van een schip dat aangedreven wordt door LNG bevatten nauwelijks fijn stof en ook de emissies van NOx en SOx worden drastisch verminderd.

Bouw van het LNG bunkerstation
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is een van de partners in het LNG Masterplan voor Rijn-Main-Donau, een project dat als doel heeft om het gebruik van LNG als brandstof en cargo in de Europese binnenvaart te stimuleren. In het kader van dit Europees project bouwt het Havenbedrijf een LNG bunkerstation voor de binnenvaart, dat gedeeltelijk gesubsidieerd wordt door het TEN-T programma van de Europese Commissie. Na een Europese bekendmaking van de kandidaatstelling eerder dit jaar, zal begin deze maand het bestek voor de bouw van het station aan de geselecteerde kandidaten bezorgd worden.

Uitbating van het LNG bunkerstation
Het Havenbedrijf lanceert nu een officiële bevraging om een kandidaat aan te duiden voor de exploitatie van het LNG bunkerstation. Hiervoor zal het Havenbedrijf een concessie verlenen gedurende vijf jaar. Tijdens die periode zal de exploitant instaan voor het aanbieden van LNG aan de Antwerpse binnenvaart alsook het onderhoud en de promotie van de installatie. Geïnteresseerden krijgen de kans om tot 5 januari 2015 hun kandidaturen in te dienen bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

Meer… Port of Antwerp

Related news

List of related news articles