Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Haven en Voorne Putten veiliger en beter bereikbaar

Op vrijdag 15 december is het aangepaste Stenen Baakplein in het uiterste westen van de Rotterdamse haven officieel geopend. Deze aansluiting van de uitvalsweg voor het eiland Voorne Putten (N218) op de Rijksweg N15 naar Rotterdam heeft het Havenbedrijf Rotterdam gereconstrueerd om de veiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren. De werkzaamheden waren in november 2016 begonnen.

De voornaamste aanpassing is de bouw van een viaduct. Daardoor is het gelijkvloerse kruispunt ten zuiden van het Stenen Baakplein veranderd in een ongelijkvloerse kruising. Door de aanleg van vrij liggende fietspaden wordt het fietsnetwerk van de haven versterkt en verbetert de verkeersveiligheid.

“Veel eilanders werken in de haven. Door de reconstructie is het woon- werkverkeer voor de bedrijven in de omgeving aanzienlijk verbeterd. Het autoverkeer kan nu ongehinderd in- en uitvoegen op de N15. De aanleg van veilige en vrij liggende fietspaden stimuleert bovendien het fietsgebruik en zorgt voor duurzamer woon-werkverkeer en een schonere omgeving. Goede bereikbaarheid is van cruciaal belang voor de haven van Rotterdam”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam.