Haven Gent stijging van bijna 2 % in goederenoverslag

  • binnenland

De haven van Gent noteerde in 2015 een stijging van bijna 2% voor de goederenoverslag via zeevaart ten opzichte van 2014. En boekte de haven een record in de overslag van het gebruikelijke stukgoed. De belangrijkste handelspartners zijn Brazilië, Rusland en Canada. De trans-Atlantische zeevaart nam hiermee opnieuw toe. De Gentse haven boekte in 2015 in totaal een goederenoverslag van 46,5 miljoen ton, dit is 2,6% lager door de afgenomen overslag via binnenvaart. Het Havenbedrijf kijkt naar 2016 als ‘het jaar van de nieuwe bedrijven’.

De goederenoverslag via zeevaart is goed voor 26,4 miljoen ton, een stijging van 1,8%. Hiermee was 2015 voor de zeevaart meteen het beste jaar sinds 2011 dankzij een stijging van de landbouwproducten en de producten van de metaalindustrie. Een stijging, ondanks de gevolgen van een tiental dagen acties door de loodsen.

De haven boekt een nieuw record inzake de overslag van conventioneel stukgoed (+12,3%) voornamelijk door de toename van producten van de metaalindustrie (ijzeren en stalen platen en staven). Ook de overslag van vloeibare bulk zit in de lift (+9%) door de groei van nafta, biodiesel en andere oliën (stookolie en dieselolie). De overslag van ro/ro blijft voor het tweede jaar op rij boven de 2 miljoen ton. De overslag van containers daalt gevoelig (-37,7%).

Binnenvaart: in dalende lijn
De overslag via binnenvaart nam af tot een jaartotaal van 20,1 miljoen ton (-7,9 %). Daarmee zit de binnenvaart na vijf jaar opnieuw op het niveau van 2009. De daling is te zien bij voedingsproducten en veevoer, ertsen en metaalresiduen en ruwe mineralen en bouwmaterialen. De stijgers bij de binnenvaart zijn de producten in de metaalindustrie en de chemische producten.

 

Belangrijkste handelspartners: Brazilië, Rusland en Canada
De top tien van de belangrijkste handelspartners via zeevaart is met 18,7 miljoen ton goed voor 71% van dit volume (tegenover 68% in 2014). De belangrijkste verschuivingen zijn dat Brazilië opnieuw op één staat met maar liefst 57% meer goederenoverslag. Zweden zakt na vier jaar van de eerste naar de vierde plaats en Oekraïne valt uit de top 10 en belandt op plaats 13.

De belangrijkste handelspartner is Brazilië (3,3 miljoen ton) met voornamelijk de overslag van ijzererts (2,3 miljoen ton) en sinaasappelsappulp (0,6 miljoen ton). Rusland blijft, voor het zevende jaar op rij, met voornamelijk de overslag van metaalproducten op de tweede plaats (2,8 miljoen ton). Canada neemt met de overslag van ijzererts en houtpellets de derde plaats in (2,5 miljoen ton).
Zweden (ro/ro-verkeer) komt op de vierde plaats, voor de Verenigde Staten van Amerika (steenkool, petroleumcokes en houtpellets) op vijf. Op zes staat Groot-Brittannië (plaatstaal en -ijzer) en op zeven Letland (omwille van de overslag van en de handel in steenkool en antraciet – onder meer uit Rusland – dat vervolgens wordt doorgevoerd). De achtste plaats is voor Turkije (schroot, plaatstaal en -ijzer). Nieuw, op de negende plaats, is Frankrijk (biodiesel, cement, smeerolie en mais). Noorwegen (ijzererts en olivien) sluit de top tien af.

Steeds minder schepen
In 2015 kwamen er 2.847 zeeschepen de haven binnen, 46 minder dan het jaar ervoor. Daarentegen bleef het tonnage hetzelfde. De schaalvergroting blijft zich dus jaar na jaar ook in Gent doorzetten. In de binnenvaart kwam het aantal schepen op 13.424 uit, dit is 1.127 of 7,8% minder dan in 2014.

Gent, opnieuw grootste drogebulkhaven van België
Met hetzelfde volume blijft Gent, via de zeevaart, de grootste drogebulkhaven van België  en dit voor het derde jaar op een rij. Ingedeeld volgens cargotype boekte de droge bulk opnieuw 16,7 miljoen ton. Droge bulk neemt hiermee bijna twee derde van het volume via zeevaart in.

2016, jaar van de nieuwe bedrijven
Werd 2015 aangekondigd als ‘het jaar van de investeringen’ dan dient 2016 zich aan als ‘het jaar van de nieuwe bedrijven’. Dit jaar zal een aantal nieuwe bedrijven een concessie nemen om in de Gentse haven activiteiten te ontwikkelen. Het Havenbedrijf Gent voorziet jaarlijks de uitgifte van 15 hectare grond. In 2016 zal dit meer zijn, wat dan ook een positieve invloed zal hebben op de maritieme goederenoverslag en op de tewerkstelling.

Voor het afmeren van een schip en het gebruik van diverse (maritieme) diensten rekent het Havenbedrijf in 2016 1% meer aan. In 2015 was er geen prijsverhoging.

Meer… Port of Ghent

Related news

List of related news articles