Haven Gent uit afschakelplan: Havenbedrijf Gent uitermate opgetogen

  • binnenland

Het Havenbedrijf Gent vernam op dinsdag 30 juni dat de federale Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, de Gentse haven uit het afschakelplan haalt. Het Havenbedrijf heeft samen met de Stad Gent steeds weerwerk geboden tegen het afschakelplan, zowel in de vorm van dialoog als met juridische middelen. Zo komt er een einde aan de onzekerheid inzake de handhaving van de veiligheid in de haven en de economische gevolgen van een afschakeling.

De Stad Gent en het Havenbedrijf Gent beslisten al op maandag 9 februari 2015 te stoppen met hun kort geding tegen de Belgische Staat, de NV Elia System Operator en de CVBA IMEWO om het huidige afschakelplan te wijzigen. De Stad en het Havenbedrijf oordeelden immers dat het afschakelplan onwettig is en dus niet toegepast mag worden. Door deze stopzetting gaven de Stad Gent en het Havenbedrijf minister Marghem de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn het afschakelplan tegen de winter van 2015-2016 aan te passen en de Gentse haven eruit te halen. Wat nu gebeurd is. Mocht immers blijken dat er geen aanpassing zou komen tegen de komende winter dan zouden de Stad en het Havenbedrijf alsnog een procedure ten gronde starten.

Overleg
Er zijn echter voortdurend contacten geweest tussen minister Marghem en de Gentse burgemeester Daniël Termont, de voorzitter van het Havenbedrijf Gent Mathias De Clercq, CEO Daan Schalck en de gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers. Uit dit alles bleek het begrip en de positieve ingesteldheid van de minister tegenover de desiderata van de Stad Gent en het Havenbedrijf.

Einde aan onzekerheid inzake veiligheid en economische gevolgen
De minister haalt de Gentse haven uit het afschakelplan “in toepassing van de internationale maritieme regels.” De haven opnemen in het afschakelplan wegens een mogelijk tekort aan elektriciteit was volgens het Havenbedrijf nooit een goed idee omwille van de economische gevolgen en de risico’s op het vlak van veiligheid en milieu.

De haven is 24 op 24 uur actief. Bedrijven zonder elektriciteit zetten, is dan ook helemaal niet wenselijk. Bij heel wat bedrijven kan de productie immers niet zomaar op korte termijn worden stilgelegd. Bovendien zou de economische schade niet te overzien zijn. Het sociaaleconomische belang van de haven is dan ook niet te onderschatten: 61.000 jobs in meer dan 300 bedrijven.

Daarnaast dient de veiligheid in het havengebied steeds gevrijwaard te worden overeenkomstig de internationaal opgelegde strenge veiligheidsregels. Dit vergt dag en nacht de monitoring van de havenactiviteiten in de dokken, op het Kanaal Gent-Terneuzen en op de kaaien. En, het scheepvaartverkeer dient steeds gegarandeerd te worden zodat rederijen en bedrijven wereldwijd hun goederen tijdig, veilig en vlot kunnen lossen of laden. Deze essentiële opdracht van een haven en een havenbestuur mag uiteraard niet in het gedrang komen.

Meer… Haven Gent

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten