Haven Rotterdam slaat 5,4% meer goederen over

Sterke toename olie; containers op gelijk niveau; lichte daling droog massagoed.

De overslag van goederen in de Rotterdamse haven is de eerste negen maanden met 5,4% toegenomen. Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “De groei is vrijwel volledig te danken aan de toename van de overslag van ruwe olie en olieproducten. De meeste andere goederensoorten werden in vergelijkbare hoeveelheden overgeslagen als vorig jaar. Omdat olie ongeveer de helft van de overslag uitmaakt komt de haven op een mooi groeicijfer uit. De droge bulk is doorgaans een vrij stabiele sector, maar op dit moment blijft de overslag van ijzererts en agribulk wat achter.  In de containersector zijn de groeimogelijkheden op dit moment nog beperkt, omdat de nieuwe terminals nog niet op volle snelheid draaien.“

Nat massagoed
De overslag van ruwe olie nam 8,5% toe. Belangrijkste oorzaak is de lage olieprijs die zorgt voor goede marges waardoor de raffinaderijen meer ruwe olie verwerken dan vorig jaar. Dit geldt niet alleen voor de vijf raffinaderijen in Rotterdam en de vijf in Duitsland, Antwerpen en Vlissingen die vanuit Rotterdam bevoorraad worden, maar ook die in Rusland. Vooral de laatste produceren relatief veel stookolie dat via Rotterdam verscheept wordt naar het Verre Oosten. Dit is de belangrijkste reden waarom de overslag van olieproducten met 22,1% toenam. De overslag van LNG verdubbelde bijna. Doordat de gasprijzen in Azië flink zijn gedaald en nu vergelijkbaar zijn met die in Europa, neemt de aanvoer hier toe. Absoluut gezien is de omvang van de LNG-overslag nog beperkt. Het overig nat massagoed daalde 1,2%. In totaal werd 12,5% meer nat massagoed overgeslagen.

Droog massagoed
In het droog massagoed is over de hele linie een licht dalende lijn te zien. De overslag van agribulk daalde 11,7% omdat de oogsten in Europa dit jaar goed zijn en er dus minder ingevoerd wordt. De overslag van kolen bleef op gelijk niveau, die van ertsen en schroot daalde 2%. Oorzaak is dat de Duitse staalproductie nog niet echt toeneemt en Europa staal uit China importeert via Zuid-Europese havens. In totaal werd 3,1% minder droog massagoed overgeslagen.

Containers en breakbulk
De overslag van containers lag de eerste negen maanden gemeten in TEU (maat voor containers) 1,0% boven het niveau aan vorig jaar. In tonnen was de overslag vrijwel gelijk (+0,2%). Oorzaken zijn de lagere Chinese export, vertraging van de groei van opkomende economieën zoals Brazilië, en de verslechtering van de Russische economie waardoor er minder doorvoer van containers (shortsea en feeder-verkeer) naar deze regio is. Bovendien draaien de nieuwe terminals op Maasvlakte 2 nog niet op voldoende snelheid om grote volumes af te kunnen handelen. De containerterminals op Maasvlakte 1 kennen een hoge bezettingsgraad. De groei is daarom op dit moment beperkt. Binnen de containersector neemt vooral het (shortsea-)verkeer naar de Britse eilanden toe door de sterke Britse economie. Dat, gecombineerd met stakingen bij ferrymaatschappijen in Calais en problemen met de Kanaaltunnel, is ook de reden dat het roll on / roll off verkeer over de Noordzee met 11,4% is toegenomen. Het overig stukgoed daalde 7,6%. Breakbulk (roll on / roll off en overig stukgoed samen) nam in totaal 6,9% toe.

Meer… Port of Rotterdam