Haven van Antwerpen verwacht opnieuw een recordjaar

De haven van Antwerpen heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar met ruim 108 miljoen ton 3,6% meer goederen behandeld dan tijdens dezelfde periode van vorig jaar. De overslag van containers en vloeibaar massagoed steeg, droog massagoed, stukgoed en het roro-verkeer gingen er op achteruit.

De containeroverslag in TEU steeg met flink met 4,4% en ook in de overslag van vloeibaar massagoed werd 8,4% meer behandeling genoteerd waarmee dit segment opnieuw zijn positie van sterke groei in de Antwerpse haven bevestigt.

Het eerste halfjaar deden ook beduidend meer ultra large container schepen Antwerpen aan. In de eerste 6 maanden van vorig jaar 146 grote containerschepen, en in het eerste half jaar van dit jaar 242 (+66%). Vooral in de categorie +13.000 TEU was de stijging met +78% zonder meer spectaculair te noemen.

Minder roro-verkeer 
Het roro-verkeer ging er op achteruit: 3,7% tot 2.347.444 ton. Het aantal behandelde auto’s zat wel in de lift: +1,3% tot 620.332 stuks. De behandeling van conventioneel stukgoed zakte terug tot 4.752.222 ton (1,7%), ondanks een toegenomen overslag van staal (+12,3% tot 3.748.613 ton). De overslag van fruit bleef stabiel, al noteerde de haven meer overslag van gecontaineriseerd fruit. De teruglopen behandeling van papier en pulp drukten dan weer op de overslagcijfers.

Vloeibaar massagoed
De overslag van vloeibaar massagoed steeg de eerste zes maanden van dit jaar met +8,4% tot 35.403.953 ton. Voor de behandeling van aardoliederivaten werd het eerste halfjaar van dit jaar 26.190.485 ton genoteerd, een stijging van 13,9%. De toegenomen aanwezigheid van de vloeibare tankopslag in Antwerpen versterkt de positie van het petrochemische complex. Antwerpen dankt haar aantrekkelijkheid voor internationale investeerders aan haar zeer centrale ligging in Europa en de sterke concentratie aan chemiebedrijven, gekoppeld aan de beschikbaarheid van goed geschoolde werknemers.

Droog massagoed
De behandeling van droog massagoed klokte af op 6.051.326 ton, wat een daling van 14,7% inhoudt ten opzichte van dezelfde periode in 2015. De dalende vraag naar kolen zette zich ook het afgelopen kwartaal verder wat zich de voorbije zes maanden vertaalde in een negatief resultaat voor dit goederensegment: 55,0% tot 372.714 ton. Ook de gedaalde overslag van ertsen (18,9% tot 996.034 ton) duwde het halfjaarresultaat van het droog massagoed in de min.