Haven van Gent ziet overslag via zeevaart weer stijgen

Goederenoverslag haven van Gent gedurende eerste zes maanden en tweede kwartaal van 2015. Voor de eerste zes maanden zit de goederenoverslag van de Gentse haven op hetzelfde peil als in 2014 en 2013. Dit is te danken aan de gestage toename van de overslag via zeevaart. De behandeling van stukgoed – vooral staalproducten – kent een record, merkt het Havenbedrijf Gent op.

Voor de eerste zes maanden komt het totale goederenverkeer (zeevaart en binnenvaart) op 24 miljoen ton, meteen hetzelfde peil als in de voorbije twee jaar.

Het Havenbedrijf Gent is verheugd dat de goederenoverslag hiermee op een gemiddeld niveau zit. Bovendien blijft de overslag via zeevaart toenemen: het tweede kwartaal van 2015 was voor de overslag via zeevaart trouwens het beste in vier jaar tijd.

Record voor behandeling van stukgoed
De Gentse haven ziet de overslag van stukgoed al geruime tijd toenemen. De haven behandelde nog nooit zoveel stukgoed (via zeevaart) in een kwartaal als tijdens de voorbije drie maanden. Met een record van 1.071.146 ton zorgt dit voor heel wat tewerkstelling in deze arbeidsintensieve havenactiviteit. Onder meer de export van in de haven geproduceerd plaatstaal en plaatijzer alsook de import van staven zorgen hiervoor.

Tweede kwartaal
De Gentse haven registreerde in het tweede kwartaal van 2015 een totale goederenoverslag van 12,2 miljoen ton. Dit is 1,7% lager omdat de overslag via binnenvaart daalde.

De goederenoverslag via zeevaart kende met een totaal van 7 miljoen ton een stijging van 1,6%. De overslag via zeevaart kende hiermee het beste kwartaal in vier jaar tijd.
De binnenvaart klokt af op bijna 5,2 miljoen ton goederenoverslag, een daling met 5,7%.

In het tweede kwartaal vertoonde de goederenoverslag via zeevaart een stijging bij de producten van de metaalindustrie, vaste minerale brandstoffen en meststoffen. Een daling werd opgetekend onder meer bij chemische producten en landbouwproducten.
Voor de binnenvaart was er beduidend meer overslag van onder meer producten van de metaalindustrie, chemische producten en landbouwproducten. De overslag via binnenvaart van ertsen en metaalresiduen en van voedingsproducten en veevoeder kende een daling.

Meer… Port of Ghent