Haven van Rotterdam drukker en veiliger in 2017

Het afgelopen jaar arriveerden 29.646 schepen in de Rotterdamse haven. Dat zijn er ruim 600 meer dan in het jaar daarvoor (29.022 zeeschepen). Het aantal ongelukken daalde van 159 naar 129. Daarbij viel één ‘ernstig ongeluk’ te betreuren. Het ging om een incident met een binnenvaartschip dat stuurloos werd omdat het met zijn roer over een krib was gevaren.

Volgens (rijks)havenmeester René de Vries heeft de afname van het aantal kleine ongelukken te maken met de investeringen die het Havenbedrijf de laatste jaren heeft gedaan in de infrastructuur. “Dankzij de nieuwe boeienconfiguraties en aanlegpalen waren er aanzienlijk minder kleine paal-schip botsingen en raakten minder duwbakken bij slecht weer op drift.”

Efficiënte inspecties
Het afgelopen jaar zette de trend van efficiëntere inspecties onverminderd door. De afgelopen vijf jaar daalde daardoor het aantal inspecties van 11.000 naar circa 8.500.  Zo zijn in 2017 de Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf voor het eerst gezamenlijk de pleziervaart gaan inspecteren.

Morsingen gedaald
Het aantal  kleine morsingen daalde significant. Het Havenbedrijf is nog op zoek naar de oorzaak daarvan. De hoeveelheid gemorste liters bleef vrijwel gelijk in omvang. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een lekkage in de Botlekgebied.

Proef autonoom varen en vliegen
Het afgelopen jaar nam het Havenbedrijf voor het eerst deel aan een proef met autonoom varen. De havenmeester verwacht over de middellange termijn dat de haven hier nadrukkelijk mee te maken krijgt en bereidt het verkeersbegeleidingssysteem voor door standaardisatie. In 2018 gaat het Havenbedrijf verder deelnemen aan proeven om autonoom varen en vliegen ook structureel in te zetten voor de eigen bedrijfsvoering.

Online communicatieplatform ondersteunt scheepsagenten en andere operators
In 2017 zijn wereldwijde afspraken vastgelegd over de internationale terminologie binnen de scheepvaart. Dit is belangrijk voor het PRONTO-project. Dit online communicatieplatform ondersteunt scheepsagenten en andere operators. Het doel is de realisering van meer transparante en efficiëntere planning van diensten aan schepen, zoals beloodsing en het gebruik van terminal en bunkerdiensten. Dit leidt tot minder oponthoud. Inmiddels is PRONTO een werkende applicatie. In een aantal pilots (mmv Maersk, Shell, MSC, diverse terminals en service providers) wordt het in Rotterdam getest en gebruikt. De eerste resultaten zijn veelbelovend: in de eerste pilots is een tijdwinst van 20% in de port calls gerealiseerd. PRONTO zal in 2018 verder uitgerold worden. Zo komt vanaf vandaag – 11 januari –  de module Shiptracker beschikbaar: https://shiptracker.portofrotterdam.com/#!/

Cyberbeveiliging voor bedrijven in de Rotterdamse haven
Als gevolg van een grootschalige wereldwijde cyberaanval met ransomware (NotPetya) die wereldwijd bedrijven heeft getroffen, waaronder een containeroverslagbedrijf in de Rotterdamse haven, was er in het algemeen duidelijk veel meer aandacht voor cyberbeveiliging in de tweede helft van het jaar. Het bedrijfsleven moest worden geholpen met het verhogen van bewustzijn op het gebied van cyber en deed volop beroep op FERM. Dit platform is mede door het Havenbedrijf in 2016 opgericht voor bedrijven in de Rotterdamse haven te informeren over cyberbeveiliging en aan te zetten tot samenwerking. Binnen de Rotterdamse haven heeft het Havenbedrijf samen met nautische dienstverleners nu rondom het Nautisch Crisisteam een organisatiestructuur ontwikkeld die ervoor zorgt dat de haven bereikbaar blijft als er een belangrijk ICT systeem uitvalt. Volgend jaar zal dat resulteren in een centraal meldpunt voor cyberbeveiliging.

Van stookolie naar LNG
Het Havenbedrijf stimuleert de transitie van stookolie naar LNG als brandstof voor de scheepvaart. De afgelopen jaren heeft het Havenbedrijf de systemen en het personeel al voorbereid op de komst van LNG aangedreven schepen. In 2017 is de Cardissa als eerste LNG bunkerschip binnen Rotterdam operationeel geworden. De wet en regelgeving is verder aangescherpt om het bunkeren van vloeibaar aardgas soepel te laten verlopen. “We verwachten dat in 2020 het bunkeren van LNG gemeengoed is in de Rotterdamse haven”, aldus René de Vries.