Haven vol neuzen

Bewoners, beheerders, bedrijven en bestuurders werken samen aan de realisatie van het ‘we-nose’netwerk’ Het ‘we-nose netwerk’ is een netwerk van ruim 90 elektronische neuzen voor het waarnemen van gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke gasmengsels in de lucht. In 2016 moet dit een regio dekkend netwerk zijn van meer dan 300 neuzen.

Het netwerk levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de gezondheid van de inwoners van de regio Rotterdam-Rijnmond en de veiligheid in en om het Rotterdamse havengebied. Ook helpt het netwerk in de aanpak van geurhinder.

Meer… DCMR