Haven vreest crisis niet

De Rotterdamse haven vreest de financiële crisis, die de hele wereld in haar greep houdt, vooralsnog niet.

Weliswaar zal het aantal containers dat via de Rotterdamse haven Nederland, Europa en de wereld over gaat niet zo rap groeien als afgelopen tijd, van enig pessimisme is in de mainport geen sprake, zegt woordvoerder Minco van Heezen van het Havenbedrijf Rotterdam.

Dat de containerstroom (5,4 miljoen containers in het laatste half jaar) minder hard groeit, komt doordat in de containers vooral consumentengoederen worden vervoerd. En zodra consumenten minder vertrouwen hebben in de economie, zoals nu, worden er minder spulletjes verkocht en zijn minder containers nodig.

Bron: Algemeen Dagblad, 02-10-2008;