Havenbedrijf Amsterdam gaat Green Award binnenvaartschepen naar niveau belonen

Vanaf 1 januari 2015 doet Havenbedrijf Amsterdam mee aan het Green Award programma voor de binnenvaart. De Amsterdamse haven wordt daarmee de eerste haven die de binnenvaartschepen beloont naar het door hen behaalde niveau van brons, zilver of goud binnen het Green Award. Het behaalde niveau bepaalt de korting bij het betalen van Binnenhavengeld in het Amsterdams havenwater.

Hoe schoner de schepen hoe hoger de korting op Binnenhavengeld
Havenbedrijf Amsterdam richt zich op het verminderen van eigen impact op het milieu en werkt aan het bevorderen van schone lucht, schoner water en een schone bodem. Daar past haar deelname aan het Green Award programma perfect in. De Amsterdamse haven is al jaren incentive provider voor de zeegaande schepen met het Green Award-certificaat. Vanaf 2015 zal de haven ook een korting geven aan de binnenvaartschepen gecertificeerd door Green Award.

Het nieuwe Green Award programma, dat sinds juni 2014 van kracht is, kent een aantal nieuwe eisen. Het belangrijkste verschil met de voorgaande versie is een verdeling naar niveaus binnen het programma. Schepen zullen naar prestatie worden beloond. Afhankelijk van de behaalde punten, kunnen schepen als brons, zilver of goud aangemerkt worden. Havenbedrijf Amsterdam geeft: “bronzen” schepen 5% korting op het havengeld, “zilveren” 10% en “gouden” zelfs 15%. Kortom, hoe milieuvriendelijker en veiliger een schip is, hoe meer korting het schip/rederij ontvangt.

Green Award voor de Binnenvaart, dat schonere schepen herkent, erkent en stimuleert, is afgeleid van het gelijknamige milieukeurmerk voor de zeevaart. Wereldwijd varen schepen die hoog op het gebied van veiligheid en kwaliteit scoren onder de Green Award vlag. Het aantal gecertificeerde binnenvaartschepen bedraagt nu 541. Al 15 havens in Nederland en België geven korting op het binnenhavengeld, 5 banken en een verzekeringsmaatschappij dragen bij aan de Green Award certificaatkosten van hun klanten.

Green Award programma stimuleert veiligere en schonere binnenvaart en pleit voor geïntegreerde aanpak van de Europese binnenwaterwegen. Iedere haven die aan het programma meedoet, draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de Europese binnenvaart. Iedere haven, ondernemer en vaarwegbeheerder kan het verschil maken door zich bij Green Award aan te sluiten.

Meer… Port of Amsterdam