Havenbedrijf Amsterdam toegetreden tot het Platform Schone Scheepvaart

Het Platform Schone Scheepvaart is met het toetreden van Havenbedrijf Amsterdam een nieuwe partner rijker. Dit maakte Henri van der Weide, beleidsadviseur van de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam NV, woensdag 4 maart bekend tijdens het seminar ‘Generatorstroom versus walstroom in de zeevaart’, georganiseerd door het gelijknamige platform.

Van der Weide: “Wij streven er naar een duurzame haven te zijn. Door toetreding tot het platform kunnen we kennis en ervaringen vroegtijdig delen en opdoen en de verduurzaming van de maritieme sector promoten en bevorderen”.

Martin Dorsman, directeur van de KVNR en voorzitter van het Platform Schone Scheepvaart is blij met de toetreding van Havenbedrijf Amsterdam: “Havens spelen een belangrijke rol in het faciliteren en stimuleren van schone scheepvaart en we zijn er dan ook trots op dat de Amsterdamse haven hier een actieve bijdrage aan wil leveren.”

Over het Platform Schone Scheepvaart
Het doel van het Platform Schone Scheepvaart, opgericht in 2007, is het uitwisselen en breed verspreiden van kennis en ervaringen die kunnen helpen om de emissies te verlagen. Dat gebeurt door het bevorderen van samenwerking en kennisdeling ten behoeve van de toepassing van emissiereducerende technieken. Zo worden er jaarlijks drie tot vier seminars georganiseerd over actuele milieuthema’s binnen de zeescheepvaart.
Naast Havenbedrijf Amsterdam zijn de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Reders (KVNR), Netherlands Maritime Technology, TNO, MARIN, Stichting de Noordzee en Havenbedrijf Rotterdam aangesloten bij het Platform Schone Scheepvaart.