Havenbedrijf breidt aantal e-noses uit in Rotterdamse haven

Havenbedrijf Rotterdam is tevreden over het functioneren van het WE-nose netwerk in het havengebied en gaat dit jaar het aantal e-noses uitbreiden van 89 naar 152. Dat zijn de belangrijkste conclusies die zijn getrokken na een evaluatie over het WE-nose netwerk. Bij het netwerk zijn actief betrokken: Vopak, Abengoa, gemeente Maassluis, gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio, Deltalinqs, Provincie Zuid-Holland en DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR).

Een e-nose is een meetinstrument dat veranderingen in de luchtsamenstelling waarneemt en de informatie daarover draadloos naar een centrale server stuurt.

De verdere uitbreiding van het netwerk past in het beleid van het Havenbedrijf om van de Rotterdamse haven de duurzaamste in zijn soort te maken.

Geurhinder
In 2010 is DCMR Milieudienst Rijnmond in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gestart met een proef met de zogenoemde e-noses. Deze proef is in 2013 afgerond. Het Havenbedrijf heeft daarop het initiatief overgenomen en een basisnetwerk van 77 sensoren aangelegd. Het WE-nose netwerk wordt aangeboden als service aan het bedrijfsleven om geurhinder effectief te bestrijden en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen vroegtijdig te signaleren. DCMR gebruikt het netwerk voor het bewaken van de omgevingskwaliteit.

Meer… WE-nose