Havenbedrijf Gent behaalt voor de zesde maal Milieucharter

  • binnenland

Het Havenbedrijf Gent mocht voor de zesde opeenvolgende keer het Milieucharter in ontvangst nemen. Hiermee prezen Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen opnieuw de talrijke milieu-initiatieven die het Havenbedrijf in 2014 realiseerde. Ook voor 2015 staan er weer heel wat acties op het programma in het havengebied en bij het Havenbedrijf.

Het Milieucharter is een initiatief van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen. Op woensdagavond 17 juni vond de uitreiking ervan plaats. Het Milieucharter stimuleert bedrijven tot een actief milieubeleid dat verder gaat dan wat de wetgever verlangt. Ook bij deze zesde kandidatuurstelling ziet het Havenbedrijf zijn milieu-acties gehonoreerd. De zorg voor het milieu behoort immers tot het dagelijkse beleid van het Havenbedrijf: zowel bij de verdere ontwikkeling van de Gentse haven als bij het Havenbedrijf zelf. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan hierbij centraal.
Het actieplan 2015 voor het Milieucharter van het Havenbedrijf omvat 7 acties, heel wat meer dan de minimum 4 verplichte. Dit jaar staan duurzaam grondstoffenbeheer en de kwaliteit van de leefomgeving centraal naast de algemene thema’s milieubeleid en milieuzorg.

Acties in de haven
Als beheerder van de haven werkt het Havenbedrijf Gent aan de volgende thema’s in en rond het havengebied:
• Het Havenbedrijf bindt verder de strijd aan met zwerfvuil en sluikstortingen in het havengebied. Hiervoor zal naar samenwerking met andere partijen worden gezocht.
• Samen met onder meer de stad Gent wordt een luchtactieplan opgemaakt voor de agglomeratie Gent en de Gentse haven. Hierin worden acties opgenomen om de uitstoot van schadelijke stoffen      in de lucht te beperken en de impact ervan te voorkomen.
• Het mobiliteitsactieplan wordt verder uitgevoerd. De installatie van walstroom in de haven springt hierbij in het oog. Schepen die aan de kaai liggen, hoeven zo niet langer hun dieselmotoren te        laten draaien om elektriciteit te hebben. Ze kunnen gewoon elektriciteit van op de wal afnemen. Hierdoor worden de uitstoot van CO2, fijn stof en het geluid van de schepen verminderd.

Acties bij het Havenbedrijf
Bedrijfsintern onderneemt het Havenbedrijf de volgende acties:
• Er wordt gewerkt aan papierbesparing door het digitaliseren van documenten en werkprocessen.
• Voor medewerkers die regelmatig buiten kantoor aan het werk zijn, worden er herbruikbare en navulbare waterflessen gekocht ter vervanging van PET-flessen.
• Voor de technische loods wordt de haalbaarheid van een zonnepaneleninstallatie onderzocht. Het Havenbedrijf zet immers sterk in op het verduurzamen van zijn eigen gebouwen door duurzame    materialen en alternatieve energiebronnen te gebruiken.
• Het Havenbedrijf maakt een digitale inventaris van gevaarlijke stoffen op voor medewerkers die met deze gevaarlijke stoffen werken.

Bedrijven in de haven
Het Havenbedrijf is verheugd dat er bij de talrijke bekroonde Oost-Vlaamse bedrijven eveneens actief zijn in en rond de Gentse haven. Deze bedrijven uit diverse sectoren zoals die van metaal en staal, automobiel, bouw, chemie, afval, biobrandstof, transport en logistiek staan samen voor tientallen uiteenlopende acties die het milieu ten goede komen. Het betreft, naast het Havenbedrijf zelf, de volgende bedrijven: Aelbracht Maes, ArcelorMittal, Benteler Automotive, Cargill, CBR Cementbedrijven nv, EOC Belgium Adhesive Division, EOC Belgium Latex Division, EOC Surfactants, Honda Motor Europe Logistics, Taminco/Eastman, Transport Mervielde en Victor Buyck Steel Construction.

Meer… Port of Ghent

Related news

List of related news articles