Havenbedrijf Gent en Voka zetten in op duurzaam ondernemen

Het Havenbedrijf Gent neemt deel aan het Charter Duurzaam Ondernemen van Voka. Hierdoor wordt er niet enkel op het vlak van milieu verder gewerkt, ook sociale en economische thema’s komen aan bod. Dat werd bekendgemaakt tijdens de huldiging van de laureaten door Voka Oost-Vlaanderen op woensdagavond 15 juni 2016.

Acties in de haven en bij het Havenbedrijf

  • Het Havenbedrijf zet verder in op een grotere betrokkenheid van iedereen die mee aan de ontwikkeling van de haven werkt. Het gaat om organisaties en personen uit de politieke wereld en overheidsdiensten, belangengroepen en het maatschappelijk middenveld, dienstverleners en bedrijven. Dialoog staat hierbij centraal.
  • Aan de afmeerplaatsen voor riviercruises aan de Rigakaai komen walstroompunten. Hier kunnen schepen elektriciteit afnemen in plaats van hun dieselmotoren te moeten laten draaien. Ook waterlevering en de tijdelijke opslag van scheepsafval zal er mogelijk zijn.
  • De dienstwagen van de schippers en matrozen wordt vervangen door een elektrische auto. Die kan tevens opgeladen worden aan een elektrische laadpaal. Verder kiest het Havenbedrijf ook voor 100% groene stroom om in zijn eigen energiebehoefte te voorzien.
  • Bij het aankoopbeleid zal duurzaamheid een belangrijkere factor worden. De weinige petflessen die nog worden aangekocht, worden vervangen door herbruikbare en navulbare flessen. Die kunnen dan in het bedrijf aan de bestaande waterfonteinen worden gevuld.
  • Medewerkers die sluikstorten en zwerfvuil opruimen, krijgen een extra opleiding over de scheiding van afvalstromen en beschermingsmaatregelen. Daarnaast worden alle personeelsleden aangesproken op recyclage, scheiding en voorkomen van afval. Twee maal per jaar vindt er een zwerfvuilactie plaats: medewerkers van het Havenbedrijf en bedrijven pakken dan een zone in de haven aan.
  • Ook het gebruik van bestrijdingsmateriaal bij lekken of incidenten met olie krijgt extra aandacht.

Het Havenbedrijf Gent zal het komende jaar zijn visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen scherper stellen.