Havenbedrijf Gent start nieuwe UGent-leerstoel

  • binnenland

Op donderdag 7 januari 2016 wordt de nieuwe UGent-leerstoel ‘Port of Ghent’ plechtig geïnstalleerd. Prof. Theo Notteboom, die wereldfaam geniet in de haven- en maritieme economie, zal instaan voor onderwijs en onderzoek binnen dit vakgebied. Het Havenbedrijf Gent wil als sponsor van deze leerstoel verder inzetten op het uitwisselen van kennis en aanzetten tot onderzoek en ontwikkeling.

Met de Leerstoel ‘Port of Ghent’ versterkt het Havenbedrijf Gent haar banden met het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent. Het Havenbedrijf heeft een lange traditie van nauwe samenwerking met de UGent. Het Havenbedrijf Gent sponsort deze nieuwe leerstoel om de expertise van de leerstoelhouder (prof. dr. Theo Notteboom) inzake haven- en maritieme economie te verankeren aan de UGent. Deze expertise zal worden ingezet binnen de Interuniversitaire Master in Maritime Science, een opleiding met een multidisciplinaire karakter met onder meer juridische, economische en technische vakken. Het Havenbedrijf Gent investeert hiervoor 37.500 euro, gespreid over 5 jaar.

Theorie en praktijk versterken maritiem onderwijs en onderzoek
Het is precies het samenbrengen van theorie en praktijk, tussen de UGent en de haven van Gent, die het maritiem onderwijs en onderzoek aan de Gentse universiteit versterkt. In de haven Gent wordt immers fel ingezet op onderzoek en ontwikkeling. Anderzijds is er nog een behoefte aan onderzoek op het vlak van logistiek en transport, globalisering versus wetgeving, management van havens. Op het vlak van voortgezet onderwijs zijn het Maritiem Instituut en het Havenbedrijf Gent al jaren partners in de Permanente Vorming Havenbeheer en bij de organisatie van het jaarlijks Maritiem Symposium, dat dit jaar aan de 20ste editie toe is.

Met prof. Theo Notteboom
Prof. Notteboom versterkt vanaf 2016 als deeltijds hoogleraar het professorenkorps dat instaat voor het onderwijs in de Engelstalige masteropleiding Maritime Science, die wordt georganiseerd binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent. Deze masteropleiding ging in het academiejaar 2015-2016 als interuniversitaire opleiding (UGent-VUB) van start. De helft van de studenten is uit het buitenland afkomstig. De interdisciplinaire opleiding bouwt verder op een lange UGent-onderwijstraditie in de haven- en maritieme wetenschappen.

Naast zijn onderwijsopdracht zal professor Notteboom ook een belangrijke bijdrage leveren tot de economische invalshoek bij het interdisciplinair onderzoek dat wordt verricht binnen het Maritiem Instituut van de UGent.

Maritiem Instituut zet in op multidisciplinair onderzoek
Het Maritiem Instituut is in België toonaangevend op het vlak van het onderzoek in het internationaal zeerecht, het maritiem recht en het internationaal en Europees milieu- en biodiversiteitsrecht. Sinds het midden van de jaren 1990 zet het instituut sterk in op multidisciplinair onderzoek. Zo werken de wetenschappers samen met collega’s van de mariene biologie en mariene geologie, economen, klimatologen, ingenieurs, … rond zee- en kustgerelateerde activiteiten, waaronder de havens, de zeevisserij, de scheepvaart, kustzonebeheer en maritieme ruimtelijke planning.

De Leerstoel Port of Ghent zal bijdragen tot de internationale uitstraling van de Universiteit Gent en deuren openen naar verdere internationale samenwerkingsverbanden met gereputeerde buitenlandse universiteiten op het vlak van onderzoekspartnerschappen en docenten- en studentenuitwisseling.

Meer… Port of Ghent

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten