Havenbedrijf investeert tientallen miljoenen in tanksector

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) investeert rond 25 miljoen euro in de aanleg van een terrein van bijna 5 hectare voor de toekomstige uitbreiding van Botlek Tank Terminal (BTT). Het land wordt verkregen door een demping in de zuidwestelijke hoek van de Botlek. Hiervoor is ongeveer 600.000 m3 zand nodig. Ook wordt een kade gebouwd van ruim 400 meter en worden er aanvullende werken uitgevoerd, zoals het verplaatsen van enkele bedrijfjes en steigers. Als de MER-procedure volgens plan verloopt, kan het dempen medio 2011 starten en zal het project medio 2013 afgerond zijn.

Procedure
Demping en kade worden ‘design & construct’ aanbesteed. In principe beslist de aannemer dan waar het zand vandaan komt. In het kader van duurzaamheid zal het HbR echter aandacht vragen voor zand dat vrijkomt van andere projecten in de haven. Kwaliteit en tijdige beschikbaarheid zijn daarbij belangrijke factoren. De aanvullende werken zitten wel in de totale investeringssom, maar de aanbesteding gebeurt gescheiden en op basis van een RAW contractvorm. De prekwalificatie voor beide contracten start binnenkort en de gunning vindt in 2011 plaats.

BTT
Op het nieuwe terrein zal BTT circa 350.000 m3 tankopslagcapaciteit bouwen. In de eerste, al begonnen fase, realiseert men 200.000 m3 op een bestaand terrein grenzend aan het te dempen water.

Bron: Port of Rotterdam, 22-07-2010;