Havenbedrijf Port of Zwolle ziet levenslicht

  • binnenland

De colleges van Zwolle, Kampen en Meppel hebben besloten om een gezamenlijk havenbedrijf op te richten onder de naam Port of Zwolle. De gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel werken al geruime tijd samen om de logistiek in de regio te versterken. Met een gezamenlijk havenbedrijf wordt de concurrentiepositie van de binnenhavens versterkt. Door de bundeling van krachten wordt de groei, werkgelegenheid en gezamenlijke profilering en lobby van de regio bevorderd. 

Achtergrond
De gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel hebben in 2012 een gezamenlijke havenvisie vastgesteld. Eén van de belangrijkste pijlers daaruit is het bundelen van de havenactiviteiten in de regio.
In 2013 is onderzoek gedaan naar mogelijke vormen hiervoor. Geconcludeerd werd dat het vormen van een gezamenlijk havenbedrijf tot de meeste meerwaarde leidt en het openbaar belang dient. Een gezamenlijk havenbedrijf zal op termijn leiden tot toename van ladingstromen.

Meer… Meppel 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten