Havenbedrijf Rotterdam blij met kabelaansluiting windparken

Er komt een kabelaansluiting tussen windmolenpark ‘Hollandse Kust (zuid)’ en de Maasvlakte, te realiseren door netbeheerder TenneT. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken eind oktober bekend gemaakt. Hiermee kan straks elektriciteit van windparken op de Noordzee aan land worden gebracht. 

Duurzame stroom wordt de komende decennia steeds belangrijker voor de haven van Rotterdam, als vervanger van fossiele energie in productieprocessen en als vervanger van fossiele brandstoffen. Met de verbinding tussen windmolenpark Hollandse Kust (zuid) en de Maasvlakte komt deze duurzame stroom via Rotterdam op het landelijke hoogspanningsnet.

3.450 MW extra in 2023
Deze aansluiting draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen voor windenergie op de Noordzee zoals in het nationale Energieakkoord is afgesproken. Het doel is om in 2023 3.450 MW extra windenergie op zee te realiseren.

Verdienmodellen voor bedrijven in het havengebied
Voor bedrijven in de haven biedt grootschalige opwekking van windenergie op termijn kansen voor nieuwe verdienmodellen: zo is bij een overschot van windenergie de prijs laag en wordt het aantrekkelijk elektriciteit om te zetten in heet water of brandstoffen voor transport (zoals power-2-gas of power to liquids). De productie daarvan kan variëren naar gelang de elektriciteitsprijs. De nu aangekondigde TenneT-kabel tussen het windmolenpark en de Maasvlakte draagt bij aan een positief investeringsklimaat voor dit soort nieuwe activiteiten.

Related news

List of related news articles