Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht zoeken samenwerking

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en de gemeente Dordrecht zoeken nauwere samenwerking. Daartoe ondertekenen zij op 21 april een intentieverklaring die in de zomer moet leiden tot een samenwerkingsovereenkomst over ‘de gezamenlijke ontwikkeling, exploitatie en het beheer van het zeehavengebied Dordrecht’.

Bron: Nieuwsblad Transport, 08-04-2009;