Havenbedrijf Rotterdam neemt Internet of Things platform in gebruik

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een nieuw Internet of Things platform laten ontwikkelen. Deze applicatie is een volgende stap in veiligheid en efficiëntie voor de Rotterdamse haven. Via een uitgebreid netwerk van sensoren levert het systeem accurate en actuele water- (hydro) en weergegevens (meteo) op voor met name scheepsverkeersplanning en
-management.

Internet of Things platform hydro-meteo in gebruik. Foto, Port of Rotterdam
Internet of Things platform hydro-meteo in gebruik. Foto, Port of Rotterdam

“Een mooie stap in de ontwikkeling van Rotterdam als ‘smartest port’”, aldus Ronald Paul, Chief Operating Officer van het Havenbedrijf. “Minstens even belangrijk is echter dat we dankzij het cloud platform bijvoorbeeld infrastructuur, water- en weersomstandigheden, missie-kritische processen in de dienstverlening aan onze klanten verder kunnen verbeteren.”

Hyper-precise data

De generieke bouwblokken bieden het Havenbedrijf Rotterdam een veilige en betrouwbare basis om in rap tempo te innoveren met toegang tot de nieuwste technologieën zoals edge computing, real-time analytics, artificial intelligence, hyper-precise data en blockchain.

Basis voor autonome schepvaart

Dat is nodig ook, want het havengebied is nog altijd volop in ontwikkeling, waarbij bijvoorbeeld nieuwe fysieke infrastructuur een steeds groter digitaal aspect krijgt. Sensoren die op en in kademuren, meerpalen, (water)wegen en verkeersborden zijn verwerkt, genereren continue meetgegevens en kunnen met andere autonome systemen communiceren. Daarmee wordt de basis gelegd om in de toekomst autonome scheepvaart te faciliteren in de Rotterdamse haven.

Veilige en efficiënte avfhandeling van de scheepvaart

Het is de eerste keer dat het generieke IoT platform wordt ingezet voor een missie-kritische applicatie. Vanzelfsprekend zijn hierbij de hoogste eisen gesteld op het gebied van beveiliging, betrouwbaarheid en standaardisatie. De toepassing is essentieel voor de beslisondersteuning bij de veilige en efficiënte afhandeling van de scheepvaart.

Minder wachttijd en sneller laden en lossen

Binnen het hydro/meteo-systeem worden data over waterstanden, stroming, zoutgehalte, windsnelheid, windrichting en zicht verkregen via een combinatie van 44 sensoren in de haven, voorspelmodellen, gegevens van Rijkswaterstaat en astronomische berekeningen. Daarmee draagt de applicatie bij aan het verminderen van wachttijden en optimalisatie van aanleg-, laad/los-, en vertrektijden. Dankzij de technologie kan bijvoorbeeld nauwkeuriger voorspeld worden wat, afhankelijk van het waterniveau, het beste tijdstip is om aan te meren en te vertrekken, onder garantie van een maximale lading.

Eenvoudig koppelen met externe partijen

Het Loodswezen, Rijkswaterstaat, DCMR en diverse afdelingen binnen het Havenbedrijf maken gebruik van het hydro/meteo-systeem. De verwachting is dat het aantal gebruikers verder zal toenemen. Door gebruik te maken van wereldwijde en open standaarden is het voor externe partijen nog nooit zo eenvoudig geweest om te koppelen met deze real-time data. Per dag verwerkt het platform nu al zo’n 1,2 miljoen datapunten voor modellen, systemen en gebruikers.

De bouw van het IoT platform is een jaar geleden aangekondigd door de samenwerkende partners IBM, Cisco, Esri en Axians en nu, onder regie van het Havenbedrijf, opgeleverd.