Havenbedrijf Rotterdam presenteert Europese agenda

Sinds vele decennia is Rotterdam de belangrijkste Europese haven. Het dankt deze positie aan zijn natuurlijke ligging, de politiek-economische positie van Nederland en het consequente nationale en regionale investeringsbeleid in infrastructuur, gericht op de lange termijn.

Rotterdam heeft hiernaast sterk geprofiteerd van de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de EU en vice versa. Het neemt sinds een jaar of vijf een meer actieve verantwoordelijkheid voor de voeding en beïnvloeding van het voor de haven relevante beleid van de Unie. Voorbeelden zijn de initiatie van en actieve participatie in supranationale initiatieven en pan-Europese projecten zoals de ontwikkeling van transportcorridors en in belangenorganisaties zoals de European Seaports Organisation (ESPO).

De Rotterdamse haven zet een volgende stap in dit proces via de presentatie van zijn Europese agenda 2009 – 2014 ‘Samen werken aan Europa’ . Aanleiding zijn de naderende Europese verkiezingen, de vorming van een nieuw Europees Parlement en een nieuwe Europese Commissie in het najaar van 2009. Europese wetgeving op haven-, transport, veiligheids- en milieugebied beïnvloedt de ontwikkelingsmogelijkheden van havens.

De indeling van de Agenda is gebaseerd op de overkoepelde Rotterdamse beleidsthema’s: Ruimte voor Groei, Bereikbaarheid en Duurzaamheid en bevat vijftien praktische adviezen voor de verdere ontwikkeling van een krachtige havensector in de Unie. In eerste instantie wordt het accent gelegd op:

-Krachtig en integraal transport- en havenbeleid, waarbij een helder staatssteunkader nodig is (1).
-Hoogwaardige achterlandverbindingen door de realisatie van een marktgeoriënteerd vervoersnetwerk met interoperabiliteit als uitgangspunt (9).
-Realistisch en brongericht milieubeleid, bijvoorbeeld met betrekking tot het gassen van containers en het voorkomen van tegenstrijdige en overlappende milieuwetgeving (13).
-Het voorkomen van protectionisme en bevordering van de vrije wereldhandel (algemeen/actueel).

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 06-05-2009;