Havenbedrijf Rotterdam schroeft investeringen op

Terwijl de overslag in de Rotterdamse haven in 2009 8,1% terugliep, daalde het resultaat van het Havenbedrijf Rotterdam met 4,4% tot € 144,2 miljoen. Inclusief een eenmalige bate nam het resultaat toe met 10,9% tot € 167,4 miljoen. “Het Havenbedrijf heeft in 2009 € 341 miljoen geïnvesteerd in de haven. In 2010 verhogen we dat tot ongeveer € 500 miljoen en in 2011 tot een kleine € 700 miljoen, omdat we naast Maasvlakte 2 ook in het bestaande havengebied jaarlijks ongeveer € 175 miljoen investeren. Het Havenbedrijf kijkt naar de vooruitzichten op lange termijn. Die zijn positief. Het resultaat stelt ons in staat om ongeacht de crisis door te gaan met investeren. Daarmee draagt de mainport bij aan het herstel van de economie”, aldus financieel directeur Thessa Menssen.

De havengelden (€ 274,1 miljoen) daalden met 6,5%, omdat minder goederen werden overgeslagen. De opbrengsten uit langlopende erfpachtcontracten (€ 232,4 miljoen) stegen 8,5%, vooral doordat meer grond werd verhuurd. De overige opbrengsten liepen iets terug waardoor de bedrijfsopbrengsten in totaal 0,6% daalden tot € 519,4 miljoen. De bedrijfslasten bleven stabiel.

Het resultaat voor rente en afschrijven daalde (EBITDA) daalde met 1,4% tot € 297,1 miljoen. De afschrijvingen (€ 100,8) stegen met 8,2% als gevolg van de investeringen in het afgelopen jaar. Er was een bijzondere bate van € 23,2 als gevolg van verkoop van de deelname in een joint venture met Zeeland Seaports.

Een solide financiële positie is noodzakelijk voor het Havenbedrijf vanwege de hoge investeringsambities. Een gezonde financiële positie betekent dat het Havenbedrijf tegen aantrekkelijke voorwaarden kan blijven lenen. De ratio’s (rentedekking, Net Debt / EBITDA, solvabiliteit) voldoen ruimschoots aan de normen die met de externe financiers zijn overeengekomen.

Het Havenbedrijf keert over 2009 € 61,1 miljoen als dividend uit aan zijn aandeelhouders: € 44,6 miljoen aan de gemeente Rotterdam en € 16,5 miljoen de Staat der Nederlanden.

Het Havenbedrijf verwacht in 2010 een toename van de overslag met ruim 3%. Deze leidt niet tot een evenredige stijging van de inkomsten uit havengelden, vanwege een eenmalige crisiskorting van 7% op de tarieven in 2010. De investeringen nemen fors toe tot € 500 miljoen. Mede doordat het Havenbedrijf strak stuurt op de beheersing van de kosten, kan dit investeringsprogramma voortgezet worden zoals gepland.

Bron: Port of Rotterdam, 18-03-2010;