Havenbedrijven: uitbreiding rijksweg A15 is te laat klaar

Bedrijven en organisaties in de Rotterdamse haven vrezen dat de verbreding van rijksweg A15 niet klaar is als de eerste nieuwe containerterminals op Maasvlakte-2 in 2013 in gebruik worden genomen. Rijkswaterstaat heeft laten weten dat met de verbreding van de A15, tussen Vaanplein en de Maasvlakte pas in 2011 kan worden begonnen en dat het project naar verwachting pas in 2016 is afgerond. Ondernemersvereniging Deltalinqs heeft eerder al aangedrongen op juist een versnelling van de uitbreiding van de A15.

Vandaag heeft tijdens het Rotterdams havencongres vice-voorzitter Wando Boevé van Deltalinqs de overheid opgeroepen al het mogelijke te doen om noodzakelijke procedures te bekorten en zo snel mogelijk met de werkzaamheden te beginnen. Ook heeft hij gevraagd om een onderzoek naar de kosten van het versneld uitvoeren van de werkzaamheden.

De bereikbaarheid van de haven en doorstroming op rijksweg A15 staat de laatste jaren al fors onder druk. De A15 is de levensader en de achilleshiel van de haven als het gaat om bereikbaarheid. De A15 is de enige snelweg die toegang geeft tot het achterland. De files tussen Maasvlakte en Ridderkerk hebben het havenbedrijfsleven in 2008 een kostenpost van tientallen miljoenen euro’s opgeleverd. Door de afnemende bereikbaarheid én het later opleveren van de verbrede A15 staan bovendien beslissingen over investeringen in het gebied onder druk en neemt de betrouwbaarheid van de logistiek af.

De verbreding van rijksweg A15 draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid én de veiligheid van het Rotterdamse havengebied en de Zuid-Hollandse eilanden. Hiervoor worden delen van de A15 uitgebreid van 2×2 naar 2×5 rijstroken, worden de knooppunten Vaanplein en Beneluxplein verbeterd, komt er een nieuwe Botlekbrug en wordt de N15 omgebouwd tot een snelweg.

Alle betrokken partijen en gemeenten hebben al eerder afgesproken samen al het mogelijke te doen om het verkeersaanbod op rijksweg A15 tijdens de werkzaamheden met twintig procent te verminderen. Daarvoor zijn tal van maatregelen in voorbereiding, waaronder het project ‘spitsmijden’ en de bouw van een containertransferium in Alblasserdam.

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van de haven- en industriële bedrijven in de Mainport Rotterdam. Er zijn indirect ruim 600 bedrijven bij aangesloten, die 16% (6 mld. €) van het Bruto Regionaal Product vertegenwoordigen en werk bieden aan ruim 35.000 mensen.

Bron: Deltalinqs, 23-04-2009;