Havenbelasting van de baan

wachtplaats 1KLEIN

Het plan om de Nederlandse zeehavens aan te slaan voor de vennootschapsbelasting is van de baan.

Dit blijkt uit het deze week door het kabinet gepubliceerde concept-wetsvoorstel om de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven te ‘moderniseren’.

Daarin worden het Havenbedrijf van Rotterdam en dat van Amsterdam, Zeeland Seaports, Groningen Seaports en het Havenschap Moerdijk uitdrukkelijk vrijgesteld. Dat betekent dat ze jaarlijks tientallen miljoen binnen kunnen houden. Alleen al Rotterdam zou jaarlijks tussen de 50 en 60 miljoen moeten gaan betalen, als de huidige vrijstelling van de vennootschapsbelasting zou worden geschrapt.

Meer… Nieuwsblad Transport