Havenbijeenkomst over verzelfstandiging van de haven van Harlingen

Op 18 december 2014 organiseren de gemeente Harlingen en de HSBA een bijeenkomst voor alle ondernemers rondom de haven. Tijdens deze bijeenkomst gaan gemeente en HSBA in gesprek met de aanwezigen over de voortgang van de verzelfstandiging van de haven.
 
Onderzoek naar een verzelfstandigd havenbedrijf
De gemeente Harlingen doet onderzoek naar de mogelijkheden van een verzelfstandigd havenbedrijf. Hiertoe heeft de gemeenteraad in haar coalitieprogramma opgeroepen. Door de oprichting van een verzelfstandigd havenbedrijf, wil het college de haven dichter bij de ondernemers in de haven organiseren. Daarmee wil het College een impuls aan de haveneconomie geven. Op dit moment wordt onderzocht hoe een verzelfstandigd havenbedrijf er uit kan komen te zien. Hiervoor zijn in november en december verschillende ondernemers en andere sleutelfiguren geïnterviewd. Tijdens deze gesprekken is in kaart gebracht wat de richting moet zijn van een op te richten havenbedrijf.

Meer… Gemeente Harlingen