Havens Antwerpen en Rotterdam willen strengere emissienormen vanaf 1 januari 2016

  • binnenland

Stikstof Majestik Maersk

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Havenbedrijf Rotterdam N.V. willen vanaf 1 januari 2016 strengere emissienormen voor nieuwbouwschepen op de Noordzee en het Engelse Kanaal. De twee grootste havens van Europa verlenen geen steun aan een voorstel om uitstel met vijf jaar van deze reeds voorgenomen regelgeving. Begin april bespreekt de milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (dochter van de Verenigde Naties) dit voorstel.

Scheepsmotoren die voldoen aan de nieuwe normen stoten 80 procent minder stikstofoxiden uit dan de huidige nieuwbouwschepen. Het reduceren van de emissies van de zeevaart ter verbetering van de luchtkwaliteit past in het duurzaamheidsbeleid van beide havenbedrijven.

Meer… Havenbedrijf Rotterdam en Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 

Related news

List of related news articles