Haventarieven Amsterdam nemen licht toe in 2016

De zeehaventarieven voor 2016 stijgen met 0.7% ten opzichte van 2015. Havenbedrijf Amsterdam heeft dit besluit genomen met instemming van havenbranchevereniging ORAM. Dit is het derde jaar dat het Havenbedrijf de markt consulteert bij de vaststelling van deze tarieven.

Het indexgetal is de gemiddelde inflatie van de laatste 12 maanden. De verhoging van de zeehaventarieven draagt bij aan investeringen in operational excellence, zoals een optimale sluisplanning.

Havengeld
Havengelden zijn een vergoeding voor het gebruik van de faciliteiten in een haven en worden toegerekend aan bezoekende schepen. Na erfpachtinkomsten is het de belangrijkste inkomstenbron van Havenbedrijf Amsterdam. De stijging van de Amsterdamse tarieven is in lijn met de ontwikkeling van de afgelopen jaren.

Koen Overtoom, COO Havenbedrijf Amsterdam: ‘Onze focus is onze operationele processen te verbeteren. Dat betekent onder meer dat wij doorlopend aandacht zullen besteden aan het optimaliseren van de sluisplanning tijdens de bouw van de nieuwe zeesluis zodat de havens van het Noordzeekanaalgebied gewoon bereikbaar blijven.’

Kees Noorman, directeur van ORAM: ‘Wij hebben er vertrouwen in dat Havenbedrijf Amsterdam zal investeren in een optimalisering van de operationele processen. Het zal de doorstroom van schepen in het Noordzeekanaal verbeteren en de aantrekkelijkheid van de haven vergroten.’

Meer… Port of Amsterdam