Haventarieven North Sea Port voordelig door fusie

  • binnenland

North Sea Port heeft de nieuwe haventarieven 2018 voor de havengebieden Vlissingen en Terneuzen gepubliceerd. Bij de fusie tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent werd al aangekondigd dat de fusievoordelen voor de bedrijven in de haven met zich mee zou brengen. De nu vastgestelde tarieven voor 2018 bevestigen dit. 

Op de haven- en kadegelden voor de havengebieden Vlissingen en Terneuzen wordt een beperkte indexering van 0,9% toegepast. Dit is +/- 0,5% lager dan de huidige inflatie. North Sea Port kiest hier bewust voor om zo de concurrentiekracht van de bedrijven in en om de haven te stimuleren en de haven nog aantrekkelijker te maken voor de scheepvaart.

Beperkte indexering havengeld binnenvaart
Ook voor de havengeldtarieven voor binnenvaart is gekozen voor een indexering van slechts 0,9%. North Sea Port wil hiermee de binnenvaart blijven stimuleren als duurzame transportvorm. De tarieven achter de sluis in het havengebied Terneuzen zullen naar verwachting in de loop van het jaar omhoog bijgesteld worden. Dit om de binnenvaarttarieven in de havengebieden van Vlissingen en Terneuzen beter te harmoniseren. Dit zal echter pas gebeuren nadat het project optimalisatie registratie binnenvaart is afgerond.

Duurzaamheidsstreven zichtbaar in tariefstelling
Er werd in 2017 veelvuldig gebruik gemaakt van de diverse duurzaamheidkortingen die North Sea Port aanbiedt aan de gebruikers van de havengebieden Vlissingen en Terneuzen. Het aantal zeeschepen dat in 2017 gebruik maakte van de ESI korting verdubbelde in een jaar. Deze zeer succesvolle korting en de Green Award korting van 6% voor zeeschepen blijven dan ook behouden. Ook de 10% korting voor binnenvaartschepen met het Green Award milieucertificaat blijft gehandhaafd.

Tarieven havenafval blijven aantrekkelijk
Voor 2018 geldt een zeer beperkte stijging van 0,001 cent per gross tonnage van het schip. Een verhoging die de bestaande gezonde verhouding tussen inkomsten en uitgaven waarborgt. De tarieven voor havenafval blijven daarmee laag ten opzichte van andere havens.

 

Photo:

Related news

List of related news articles