Heerema Fabrication Group verkoopt werf in Zwijndrecht

Heerema Fabrication Group (HFG) gaat een aanzienlijk deel van haar activiteiten op het gebied van ontwerp en fabricage van complexe staalconstructies voor de offshore markt afstoten. De werf in Zwijndrecht wordt verkocht aan het Italiaanse engineering- en aannemersbedrijf Rosetti Marino S.p.A.

HFG worstelt al geruime tijd  met onvoldoende projectvolume en marginale winstgevendheid. Daarnaast zijn de risico’s verbonden aan het bouwen van topsides hoog en zijn klanten niet bereid om voor dit risico te betalen.

Sluiting van het hoofdkantoor
De voorgenomen herstructurering zal leiden tot de sluiting van het hoofdkantoor van HFG in Nederland. Hierdoor verdwijnen 60 banen op het hoofdkantoor. Naar verwachting zal de overdracht aan het Italiaanse bedrijf het personeel op de werf in Zwijndrecht niet beïnvloeden. Naast Zwijndrecht wordt ook de locatie in Hartlepool in het Verenigd Koninkrijk afgestoten. In de komende periode is HFG van plan om een koper te zoeken voor de activiteiten op de werf in Hartlepool. De HFG-werf in Vlissingen, ondersteund door de werf in Polen, zal zich blijven richten op de bouw van jackets voor de offshore  industrie en zal tegelijkertijd blijven fungeren als uitvalsbasis voor haar zusterbedrijf HMC.

Het personeel is geïnformeerd 
Het management van HFG heeft inmiddels het personeel op alle locaties geïnformeerd over de beoogde plannen en heeft advies gevraagd aan de ondernemingsraad van HFG Nederland. HFG zet zich in voor ondersteunend personeel dat als gevolg van de afstoting wordt ontslagen. “We zijn ons zeer van bewust dat de voorgenomen plannen een diepe impact zullen hebben op onze medewerkers op het hoofdkantoor in Zwijndrecht”, zegt HFG’s CEO Koos-Jan van Brouwershaven. “We zullen alle ondersteuning bieden die we kunnen bieden in deze zeer moeilijke periode.”

Eerdere reorganisatie leverde niet het gewenste resultaat op
De huidige voorgenomen desinvestering volgt op een herstructurering van HFG in november 2016 die plaatsvond tegen de achtergrond van de lagere olieprijs, het daaruit voortvloeiende gebrek aan investeringen in de olie- en gasindustrie en ongunstige contractuele voorwaarden in de windenergiemarkt. De herstructurering was gebaseerd op de verwachting dat de markt vanaf 2019 zou verbeteren. Van Brouwershaven is teleurgesteld dat de reorganisatie HFG niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd. “Met de aanhoudende moeilijke marktomstandigheden is er onvoldoende perspectief voor HFG om zijn activiteiten voort te zetten met de huidige structuur en de organisatie van het hoofdkantoor.”