Hennis grijpt in bij ICT Defensie

Minister Hennis

Vier topambtenaren bij Defensie worden vervangen vanwege de aanhoudende ICT-problemen bij het ministerie. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat direct ingrijpen in de ICT bij Defensie noodzakelijk is.

Er zijn volgens het onderzoek een reeks tekortkomingen. Zo is computerapparatuur en -infrastructuur verouderd waardoor de kans op uitval van bijvoorbeeld netwerken toeneemt. Ook is er onvoldoende reservecapaciteit om de uitval op te vangen. ,,Dit alles behelst risico’s voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en vraagt derhalve om direct ingrijpen”, aldus minister Jeanine Hennis-Plasschaert dinsdag aan de Tweede Kamer.

Verder ontbreekt er een visie voor de ICT. Er is sprake van een ,,ineffectieve besturing”. Besluiten worden volgens het onderzoek op een verkeerd niveau genomen waardoor onduidelijk is wat de gevolgen zijn. Hennis versterkt de positie van de Hoofddirecteur Bedrijfsvoering. Hij wordt verantwoordelijk voor de ICT-strategie.

Ten slotte blijken er ,,verstoorde verhoudingen” tussen de twee organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de ICT. Tussen beide organisaties klikt het niet en de communicatie tussen de twee is slecht. ,,Dit vormt een risico voor de operaties en de bedrijfsvoering.” Bij het management van deze beide organisaties worden de topambtenaren vervangen. Het gaat om twee burgers en twee militairen (een kolonel en een generaal), meldden ingewijden. Ze blijven in functie tot hun opvolger is gevonden. Daarna zal een andere post voor ze worden gezocht.

Volgens een woordvoerder van Defensie zijn de militaire operaties nooit in gevaar gekomen. Hoeveel de maatregelen gaan kosten, is nog niet duidelijk. In het najaar wordt daarover meer bekend.

Hennis verraste de Kamer medio mei door te meldden dat er mogelijk ,,grote problemen” waren bij de ICT. Partijen reageerden verbijsterd. Automatisering bij Defensie kent een moeizame geschiedenis. Zo kampt het honderden miljoenen kostende ICT-project Speer dat de bedrijfsvoering bij alle krijgsmachtonderdelen moet verbeteren, al jaren met vertraging en problemen.

Bron: ANP

Related news

List of related news articles