Herstel transportsector zet door

Het economisch herstel laat zich in de transportsector nadrukkelijk gelden door de toegenomen schadecijfers. In 2014 keerde transportverzekeraar TVM Euro0,40 meer uit per Euro100 aan premie-inkomsten dan een jaar eerder. De schaderatio nam toe tot 78,9 procent, een percentage dat vijf jaar geleden nog bijna vijf procent (74,1) lager lag als gevolg van de verminderde bedrijvigheid in de logistieke sector.

,,Het verband tussen meer economische activiteit, meer kilometers en dus ook meer schade bestaat nog steeds en komt ook nu weer duidelijk naar voren”, zei CFO Dirk Jan Klein Essink na afloop van de presentatie van de jaarcijfers van TVM over 2014.
De marktleider in transportverzekeringen heeft vorig jaar een winst van 19,4 miljoen euro behaald. Dat is 1,8 miljoen euro meer dan in 2013. Van dat nettoresultaat is 7,4 miljoen euro afkomstig uit de verzekeringsactiviteiten. Het beleggingsresultaat bedroeg 12 miljoen euro.

Ondanks die met ruim tien procent gestegen jaarwinst moest TVM U.A. een verlies van 11,2 miljoen euro incasseren door het faillissement van Koops Furness. Bestuursvoorzitter Arjan Bos zei op de ledenvergadering van de afdeling Wegvervoer, Warehousing en Automotive dat het bankroet heeft geleid tot een aanpassing van beleid. ,,We zullen niet meer investeren in een privébedrijf”, aldus Bos. ,,We betreuren ook de gevolgen voor de werkgelegenheid.”
Preventieconcept

De bestuursvoorzitter meldde dat de premie-inkomsten van TVM met 4,3 procent zijn gestegen tot 208 miljoen euro. De groei in met name België (omzet +15 procent) is opmerkelijk. Bos verwacht de komende jaren ook een verdere groei in Duitsland en Polen, het land waar veel transporteurs hun wagenpark naar uitvlaggen. ,,In Duitsland blijkt ons preventieconcept erg aan te spreken. Daar willen we komende jaren groeien naar 25 tot 30 miljoen euro premieomzet.” TVM voldoet nu reeds aan de strenge solvabiliteitseisen voor verzekeraars die per 1 januari 2016 van kracht worden. Volgens de oude regels van Solvency 1 heeft TVM ruim acht maal zo veel financiële buffers als nodig is. Volgens de nieuwe, aangescherpte regels in Solvency 2 heeft de coöperatie ruim 2,5 keer zo veel weerstandsvermogen als volgend jaar wettelijk vereist is.

Continuïteit
,,We zitten ruim boven de minimumeisen en dat betekent dat TVM stevig bestand is tegen het gevaar van bijvoorbeeld een beurskrach. Voor de continuïteit van de TVM is dat heel belangrijk”, aldus CFO Klein Essink. Het eigen vermogen van TVM steeg in 2014 van 282 naar 301 miljoen euro.
Arjan Bos presenteerde onder de naam ‘Durf en discipline’ ook het meerjarenplan van TVM.
Daar waar in een transparante en volwassen markt enorm wordt geconcurreerd, wil TVM zich onderscheiden door in te zetten op transportveiligheid en innovatie. TVM heeft als doelstelling het aantal verkeersdoden in de logistieke sector in 2020 terug te brengen naar nul. Onderdeel daarvan vormen technische hulpmiddelen als Apps, die het transport veiliger maken.

Innoveren is van levensbelang in elke sector, maar zeker in de logistieke branche, waarschuwde startup-investeerder Ruud Hendriks tijdens de ledenvergadering, waarin tevens de noodzaak van vernieuwing werd besproken. ,,Je moet innoveren, anders ga je zeker ten onder. Het is ‘innovate or die’,” aldus Hendriks, die investeert in startupbedrijven en via zijn Startup Bootcamps in elf landen jaarlijks 12.000 nieuwe ideeën voorbij ziet komen.

Arjan Bos zei te merken dat de logistieke sector zelf ook bezig is met innovatie. ,,Daar moet wel geld voor beschikbaar zijn. Speel je niet tijdig op vernieuwing in, dan raak je op achterstand. De branche heeft een aantal jaren moeilijk gehad, maar nu wordt gelukkig weer op innovatie ingezet.”

Meer… TVM