Herstelwerkzaamheden aan de aangevaren Oostersluis-brug

Rijkswaterstaat voert de komende 4 tot 6 weken herstelwerkzaamheden uit aan de aangevaren brug van de Oostersluis. Door een aanvaring op dinsdag 12 juli jl. heeft één van de bruggen van de Oostersluis ernstige schade opgelopen en sindsdien staat de brug open waardoor er geen hinder is voor de scheepvaart. De brug is wel gestremd voor het wegverkeer.

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat het mogelijk is om met tijdelijke herstelmaatregelen de brug open te stellen voor personenauto’s, voetgangers en fietsers. Daardoor kan de verkeershinder worden beperkt.

De werkzaamheden worden ’s avonds en ’s nachts in de weekenden uitgevoerd. Na afronding van deze tijdelijke herstelwerkzaamheden is de brug alleen toegankelijk voor personenauto’s, voetgangers en fietsers. Zwaarder verkeer moet gebruikmaken van de brug aan de andere zijde totdat het definitieve herstel is uitgevoerd.

Zwaarder verkeer kan pas over de brug rijden na definitief herstel. Tijdens de werkzaamheden wordt nader onderzoek gedaan om te bepalen hoe de brug definitief hersteld kan worden. Voor een definitief herstel is meer tijd nodig.

 

Related news

List of related news articles