Hinder voor scheepvaart Botlekzijde Botlekbrug in augustus

Rijkswaterstaat vervangt dit jaar de omloopwielen van de Botlekbrug. In de maand augustus 2018 veroorzaken de werkzaamheden hinder voor de scheepvaart. In het voorjaar verving Rijkswaterstaat de omloopwielen aan de Perniszijde. In deze maand plaatst Rijkswaterstaat 32 nieuwe omloopwielen aan de Botlekzijde.

Hinder scheepvaart Oude Maas door vervangen omloopwielen
Vanaf 1 augustus 2018 is ook de oostelijke vaargeul (vaargeul Perniszijde) beschikbaar. De hef wordt alleen nog niet bediend. Schepen lager dan 14 meter en schepen met een diepgang van minder dan 7 meter kunnen ongehinderd gebruikmaken van beide vaargeulen onder de Botlekbrug. Alle overige schepen moeten gebruik blijven maken van de westelijke doorvaart (Botlekzijde).

Stremmingen
Voor schepen die geen gebruik kunnen maken van de oostelijke doorvaart (Perniszijde), geldt dat de Oude Maas gestremd is van:

Zaterdag 11 augustus 03.00 uur tot zondag 12 augustus 02.00 uur

Maandag 20 augustus 06.00 uur tot zaterdag 1 september 02.00 uur

Voor de scheepvaart die geen gebruik kan maken van de vaargeul aan Perniszijde zijn er in de periode van 20 augustus tot 1 september 2018 doorvaartmogelijkheden beschikbaar door de vaargeul aan de Botlekzijde. Zie voor meer informatie de Bekendmaking aan de Scheepvaart.

In augustus vindt regulier onderhoud aan de brug plaats. Hierdoor is de Oude Maas ter hoogte van de Botlekbrug voor de hoge scheepvaart gestremd van:

Woensdag 15 augustus 22.00 uur tot donderdag 16 augustus 05.00 uur. Tussen 02.00 uur en 02.30 uur is er voor deze schepen een doorvaartmogelijkheid beschikbaar.

Beschikbaarheid vaargeulen Oude Maas
Tot nu toe is alleen gebruik gemaakt van de vaargeul onder het hefdeel aan Botlekzijde. Aangezien de hef in de andere vaargeul niet gebruikt werd, was het praktisch om eerst de omloopwielen van het hefdeel aan Perniszijde te wisselen.

Omdat de Oude Maas een belangrijke vaarroute is, moeten schepen altijd kunnen blijven doorvaren
De pijlers van de oude brug die de vaargeul aan de oostzijde nog blokkeerden zijn opgeruimd en de Oude Maas iets ten noorden van de Botlekbrug is sinds half juli verdiept. Hierdoor is ook de vaargeul aan Perniszijde nu beschikbaar en kunnen de omloopwielen van het andere hefdeel gewisseld te worden.

Zolang de oostelijke hef niet gedraaid wordt geldt dat alleen schepen lager dan 14 m en schepen met een diepgang van minder dan 7 m ongehinderd gebruik kunnen maken van beide vaargeulen onder de Botlekbrug. Zodra de oostelijke hef beschikbaar is, geldt dat schepen met een diepgang tussen de 7 en 8,40 m onder voorwaarden door de vaargeul aan de Perniszijde kunnen. Hiervoor verwijzen we naar de loods en de Bekendmaking aan de Scheepvaart.

De oostelijke vaargeul is echter niet beschikbaar voor schepen dieper dan 8,4 m. Dit komt onder andere omdat aan Perniszijde, iets ten noorden van de Botlekbrug, een zinkerbundel ligt. Door deze zinkerbundel is de vaargeul daar niet dieper dan 8,60 m. Schepen die dieper zijn dan 8,40 m moeten dus nog steeds door de westelijke vaargeul.

Meer informatie werkzaamheden Botlekbrug
Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op de projectpagina A15: Botlekbrug, en in de berichten aan de scheepvaart die staan op de website Vaarweginformatie. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn via 0800-8002 (gratis).