HISWA Vereniging gematigd positief over advies Blauwfonds

Het rapport dat de Taskforce Versterking Recreatietoervaart gisteren aan minister Verburg van LNV overhandigde, is door HISWA Vereniging, brancheorganisatie van de watersportindustrie, gematigd positief ontvangen. Met name het feit dat er geen pleziervaartuigenbelasting wordt voorgesteld, stemt de vereniging optimistisch. Wel is de brancheorganisatie kritisch ten aanzien van een bijdrageregeling ten gunste van de watersport.

HISWA Vereniging is tevreden dat dit rapport er nu ligt als een vervolg op een eerder advies van de commissie Kamminga aan het Kabinet in 1999. HISWA Vereniging waardeert de voortvarende aanpak van de taskforce en de toezegging van de minister dat het Kabinet na overleg met betrokken organisaties en ministeries nog voor de zomer met een kabinetsbesluit zal komen. “Daarmee komt linksom of rechtsom hopelijk een einde aan dit langlopende onderwerp en de bijbehorende discussies”, aldus André Vink, directeur HISWA Vereniging.

De brancheorganisatie is verheugd dat ook de taskforce nadrukkelijk een pleziervaartuigenbelasting afwijst. Een voorgestelde watersportbijdrageregeling ten behoeve van een op te richten Blauwfonds is bespreekbaar. De gedachte om vanuit een fonds te kunnen investeren om knelpunten in het toervaartnet op te lossen, de kleine waterrecreatie te stimuleren, een veilige vaart te bevorderen en milieumaatregelen te treffen kan op onze instemming rekenen. “Wij zijn blij dat de taskforce pleit voor een bijdrageregeling die uitsluitend ten gunste van de watersportsector wordt besteed. Ook kunnen wij zelf meepraten over hoe het beschikbare budget besteed wordt, de Rijksoverheid blijft zorg dragen voor het Basis Recreatie Toervaartnet Nederland en de vaarwegbeheerders blijven verantwoordelijk voor het onderhoud van de vaarwegen. De voorwaarde dat brug-, sluis- en tolgelden komen te vervallen, kan eveneens op onze instemming rekenen”, aldus Vink.

Zorg is er over het draagvlak onder de watersporters. De brancheorganisatie vindt harde afspraken met de overheid over de gestelde voorwaarden, die ook de taskforce aangeeft, van cruciaal belang. Ook is er zorg over de gekozen berekeningsmethodiek die niet in alle gevallen rechtvaardig lijkt uit te pakken alsmede de hoogte van de voorgestelde bedragen. Immers, watersport moet wel betaalbaar blijven! HISWA Vereniging wil samen met ANWB en Watersportverbond de uitkomsten van de voorgestelde methodiek narekenen de komende maanden.

Tenslotte, de taskforce heeft drie systemen uitgewerkt die tot ‘vulling’ van het Blauwfonds moeten leiden. In de komende maanden zullen HISWA Vereniging, ANWB en Watersportverbond met minister Verburg overleggen welk systeem het beste aansluit bij de wensen van de sector en van het Kabinet. HISWA Vereniging is voorstander van een kentekenregistratie wanneer naast ‘vulling’ van het fonds ook opsporing en handhaving een rol moeten spelen. HISWA Vereniging verwacht partijen als KLPD, douane en verzekeraars aan haar zijde te vinden.

Bron: HISWA, 15-01-2009;