Hogeschool Rotterdam benoemt Kees Pieters als lector Informatie in de Haven

Hogeschoolrotterdam

Kees Pieters is met ingang van 1 mei 2013 benoemd tot lector Informatie in de Haven bij het Kenniscentrum Mainport Innovation van Hogeschool Rotterdam. Pieters gaat zich richten op het identificeren en analyseren van datastromen in en rond de haven van Rotterdam en deze omzetten in bruikbare informatie. Het gaat hierbij om data in logistieke ketens, de procesindustrie, het beheer van assets of voor het grote publiek. Informatie speelt in dit complexe netwerk een steeds grotere rol en beperkt zich niet alleen tot informatie-uitwisseling tussen organisaties, maar omvat ook mobiel dataverkeer. De complexiteit van grote volumes aan data in combinatie met de opkomst van nieuwe technologie maakt een nieuwe innovatieve aanpak noodzakelijk. In zijn onderzoek richt Pieters zich op de vraag welke toegevoegde waarde havendata kunnen bieden voor logistiek, industrie, de maritieme sector en zakelijke dienstverlening. Ook maakt hij inzichtelijk hoe data concreet toegepast kunnen worden in de vorm van apps, informatiesystemen en intelligente netwerken.

Het is voor één partij onmogelijk om voldoende inzicht te hebben in alle informatiestromen en hieraan sturing te geven. Met als gevolg dat tal van disciplines moeten samenwerken om deze data ‘zinvol’ te maken. In de Rotterdamse haven betekent dit dat specifieke kennis van logistieke processen – zoals het lossen van schepen – moet worden aangevuld met kennis van bijvoorbeeld de verwerking van de lading tot en met het eindproduct, het verkeer en weersomstandigheden.

Rotterdam als proeftuin
“Rotterdam is een unieke proeftuin voor allerlei baanbrekende initiatieven. Zo kun je de ‘klassieke’ industrie in het havengebied in contact brengen met de bloeiende creatieve industrie van industrieel ontwerpers, game designers en mediakunstenaars. Op deze manier kunnen deze enorme datastromen met slimme visualiseringstechnieken zo intuïtief mogelijk worden gemaakt voor eindgebruikers”, legt Pieters uit. “Hiertussen kunnen één of meerdere partijen als ‘buffer’ dienen voor de verschillende culturen die bij elkaar komen en een visie op de lange termijn ontwikkelen. Het Kenniscentrum Mainport Innovation heeft hierop als partner van het Open Data-initiatief van de Rotterdamse haven al een voorschot genomen.”

Lange staat van dienst
Kees Pieters (48) is elektrotechnisch ingenieur en was ruim tien jaar werkzaam in industriële automatisering en robotica. Tijdens de afronding van zijn master in Informatica – met Kunstmatige Intelligentie als specialisatie – stapte Pieters over naar de DotCom-markt, waar hij een aantal jaar werkte voordat hij in 2010 promoveerde. Zijn onderzoek stond in het teken van de vraag hoe om te gaan met vraagstukken die niet binnen een wetenschappelijk specialisme vallen en of coöperatieve methoden hiervoor een alternatief kunnen bieden. Hierna verlegde Pieters zijn blikveld naar vraagstukken rond normatieve professionalisering. Daarnaast is hij eigenaar van het bedrijf Condast en verricht hij opdrachten in softwareontwikkeling en advies.

Over Kenniscentrum Mainport Innovation
Kenniscentrum Mainport Innovation draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan beter onderwijs en een slimmere haven: hoe kan de Rotterdamse haven zich ontwikkelen tot de meest efficiënte, veilige en duurzame haven van de wereld? Op basis van vragen uit de haven, industrie en het maritieme cluster en gebaseerd op de ambities van de Havenvisie 2030 richt het kenniscentrum zich op de ontwikkeling van innovatieve concepten en oplossingen binnen vier onderzoekslijnen. Het onderzoek wordt geïnitieerd, aangestuurd en uitgevoerd door lectoren en onderzoeksdocenten. Zij zorgen voor een vertaalslag naar uitdagende onderwijsprojecten, zoals minoren, stages en afstudeerprojecten. Studenten worden binnen het kenniscentrum actief betrokken bij onderzoeksprojecten en komen zo in aanraking met relevante ontwikkelingen in hun toekomstige vakgebied.

Meer… Hogeschool Rotterdam