Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Holmatro lanceert campagne voor veilig werken met hoge druk hydrauliek

Holmatro

Hoe goed zijn monteurs en technici voorbereid op risicovolle situaties met hoge druk hydrauliek? Wat weten ze over het voorkomen van gevaarlijke situaties? En weten ze wat ze moeten doen als het mis gaat? Dit zijn allemaal vragen die centraal staan in de nieuwe campagne van Holmatro rondom veilig werken met hoge druk hydrauliek; ‘Feel the pressure!’.

Ondeskundig gebruik van hoge druk hydraulische gereedschappen komt regelmatig voor binnen de industrie. Zelf gemonteerde verlengstukken, lage druk componenten aan hoge druk gereedschappen en onzorgvuldig gebruik vormen de basis voor veel onnodige risico’s. Wat vooraf een onbelangrijk en klein dingetje lijkt, kan bij het werken met hoge druk hydrauliek verstrekkende gevolgen hebben. Bewustzijn van gevaarlijke situaties en de maatregelen die er te nemen zijn, helpen monteurs en technici om arbeidsrisico’s uit te sluiten of tot een minimum te beperken. Voldoende kennis van hoge druk hydrauliek is daarbij van belang. Om het veiligheidsbewustzijn bij monteurs en technici te vergroten, start Holmatro in september 2014 de campagne ‘Feel the pressure!’.

Holmatro Testteam
Met behulp van het Holmatro Testteam worden risico’s nagebootst en op luchtige herkenbare manier uitgelegd. Op de campagnewebsite https://www.holmatro.com/nl/industrieel-gereedschap/veilig-werken-met-hydrauliek.html vinden monteurs en technici naast informatie over hoge druk hydrauliek, de mogelijke gevaren en tips om risico’s op de werkvloer te verkleinen, aansprekende filmpjes van het Holmatro Testteam. Het eerste filmpje gaat in op de basis van hydrauliek. Door gebruik te maken van Calimero, de grootste Afrikaanse olifant binnen Europa, worden veelal complexe wiskundige formules over krachten en gewicht verhelderd. De overige filmpjes gaan in op de mogelijke gevaren van verkeerd gebruik en beschadigd materiaal. Door herkenbare situaties in beeld te brengen, krijgt de kijker inzicht in waar hij of zij mee te maken krijgt en wat hij of zij kan doen om werken met hoge druk hydrauliek zo goed en veilig mogelijk te doen.

Training en advies
Veilig werken is een hot item. Overheid, brancheorganisaties en bedrijven zetten vanuit verschillende hoeken initiatieven op om de bewustwording rondom veilig werken te vergroten. Holmatro draagt met haar campagne ‘Feel the pressure!’ een steentje bij op het gebied van hoge druk hydrauliek. Als wereldwijd ontwikkelaar, producent en leverancier van hoge druk hydraulische gereedschappen, staat veilig werken hoog in het vaandel bij Holmatro. Het is dan ook niet vreemd, dat juist bij Holmatro extra aandacht wordt geschonken aan service en training om monteurs en technici vakkundig met de producten om te laten gaan.

Meer… Holmatro