Honderden passagiers geëvacueerd van ferry tijdens oefening

Helikopters, schepen, reddingboten en voertuigen: alles kwam samen tijdens de LIVEX. Tijdens deze grootschalige massa-evacuatieoefening werd de ferry ‘Pride of Hull’ geëvacueerd. Die was daarvoor speciaal naar de Tweede Maasvlakte (Rotterdam) gevaren. Honderden figuranten werkten mee aan de oefening. Vanuit de Kustwacht werd de evacuatie op het water gecoördineerd. Daarbij werd nauw samengewerkt met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die de evacués aan land opving.

Hoek van Holland, 25 mei 2019. Aan boord van Zr.Ms. Luymes ondertekenen de Minister van Defensie en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de 'Regeling Organisatie Kustwacht Nederland', de vervanger van het huidige instellingsbesluit Kustwacht. Daarna wordt gekeken naar de LIVEX, een massa-evacuatieoefening van de Kustwacht met verschillende eenheden. Ook deelname van een NH90-helikopter en 35 mariniers die gehoist worden.
Foto, Kustwacht Nederland.

Waar de betrokken (crisis)organisaties regelmatig zelfstandig hun eigen deel oefenen, werd nu de complete samenwerking getraind. Communicatie, afstemming en procedures: daar kwam het tijdens de LIVEX op aan. “Ook na vandaag blijf ik hameren op dat we continu blijven trainen en elkaar blijven opzoeken. Het kennen van de procedures en de personen is cruciaal voor een massa-evacuatie.” aldus Edwin van der Pol, die de Hoofd Oefenleider was tijdens de LIVEX.

Ministers bekeken evacuatie vanaf het water

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, minister Ank Bijleveld van Defensie en minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bekeken het evacuatieproces vanaf het water en aanschouwden daarna de hulpverlening op het land in de Berghaven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is beleidsverantwoordelijk voor de maritieme hulpverlening, Defensie is de beheerder van de Kustwacht en onder Justitie en Veiligheid valt de rampenbestrijding op het land.


Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Ank Bijleveld (Defensie) bij de LIVEX. Foto, Kustwacht Nederland.

Kustwacht coördineerde de evacuatie

Het Kustwachtcentrum in Den Helder coördineerde de evacuatie op het water. Aan de wal werd die taak uitgevoerd door een Commando Plaats Incident en een Regionaal Operationeel Team van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.


Het Kustwachtcentrum in Den Helder. Vanuit hier werd de coördinatie op het water gedaan. Ook was er opgeschaald en het Operationeel Team aanwezig. Foto, Kustwacht Nederland.

Evacuatiewijzen

Evacués gingen van boord via een evacuatiesysteem en twee reddingssloepen van de ferry zelf. Daarnaast vlogen meerdere helikopters die passagiers van boord haalden. Vanaf het water gingen de passagiers naar de Berghaven (Hoek van Holland). Daar richtte de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een opvanglocatie in. Opvarenden werden geregistreerd en gewonden geholpen door de hulpdiensten.

Een deel van de evacués werd met behulp van een Defensie-helikopter van boord gehaald. Foto, Kustwacht Nederland.