HR Director Damen: “Wij zien een banengroei, geen reductie”

Er zullen traditionele banen verdwijnen, maar we krijgen er nieuwe banen voor terug. Er gaat een verschuiving plaats vinden van traditionele scheepsbouwbanen naar moderne technieken en processen. Maar we zien een banengroei, geen reductie“, aldus Arold de Vries, HR Director bij Damen Shipyards Group.

Tijdens het Maritime & Offshore Career Event 2017 op 19 april spraken wij met hem over de ontwikkelingen binnen de maritieme industrie en wat dit voor invloed heeft op de (toekomstige) werkgelegenheid.