Hydrauvision Piping “redt” baggerschip in Singapore

De ene buis is de andere niet
Hydrauvision Piping maakt hoogwaardige buizen die bestand zijn tegen een zeer hoge druk. Vaak zijn dit dikwandige uitvoeringen, vervaardigd uit roestvrijstaal of een mix van staalsoorten. ‘Als een waterleiding lekt, dan word je hooguit een beetje nat. Maar als er een barst ontstaat in een hydrauliek-leiding, dan is het leed niet te overzien!’

De hoogwaardige buizen van Hydrauvision Piping zijn van een heel andere orde dan die voor water of gas. Ze zijn zeer sterk en duurzaam. ‘Koppelingen vormen de zwakke punten in een systeem en dienen daarom extra sterk en betrouwbaar te zijn. De koppelingen worden gelast en van alle lasverbindingen tussen pijp, flens en koppeling wordt een röntgenfoto gemaakt om te kijken of er geen minuscule barstjes in zitten.’

Meerdere lekkages
Een van de sectoren waarin Hydrauvision actief is, is de baggersector. Het leidingwerk behoeft specifieke aandacht, behorend bij de omgeving waarin het toegepast wordt; het moet bestand zijn tegen buitenlucht, zout water, extreme temperaturen en andere barre omstandigheden. En belangrijker nog dan de kwaliteit van de buis, is de kwaliteit van de koppelingen.
Alle grote baggerbedrijven behoren dan ook tot de clientèle van het bedrijf.
Een van deze bedrijven benaderde Hydrauvision Piping voor een schip dat afgemeerd lag in Singapore. Hydrauvision werd om advies gevraagd op basis van eerdere projecten voor het plaatsen en vervangen van specialistisch hydraulisch hogedrukleidingwerk. ‘Er waren namelijk meerdere lekkages in het leidingwerk, wat een zeer riskante situatie opleverde.’ Met een lengte van 144 meter, een breedte van 28 meter, en een hoppercapaciteit van 17.000 kubieke meter betrof het schip een van de grotere baggerschepen.

In kaart brengen
De ervaren mensen van Hydrauvision Piping reisden af naar Singapore om de lekkages over het gehele schip in kaart te brengen. ‘Op basis hiervan hebben wij een offerte uitgebracht voor het gedeeltelijk vervangen en aanpassen van het betreffende leidingwerk. Vanwege het aanwezige tekort aan veiligheidsvoorzieningen kon niet alles worden ingemeten. Gelukkig lag het schip enkele maanden later in Duinkerken en konden wij alles definitief in kaart brengen.’

Prefabricage in Yerseke
Nadat de klant Hydrauvision de opdracht had verstrekt, is de divisie Piping begonnen met de prefabricage van het leidingwerk. In totaal hebben op de vestiging in Yerseke drie mensen twee weken hieraan gewerkt. Na fabricage werd het leidingwerk gespoeld en geperst. Dit spoelen gebeurde met olie tot reinheidsklasse NAS 5 en werd uitgevoerd met een spoelunit van de divisie Hydrauvision Rental.

Uitgebreid testen
Ook werd niet-destructief onderzoek (NDO) gepleegd, waarbij de lasverbindingen tussen pijp en flens door middel van röntgenstralen worden onderzocht.
Na de foto’s volgde een penetrant onderzoek, waarbij de buitenste laag op scheurtjes werd onderzocht. Na de bevestiging dat alles op niveau was, zijn de leidingen naar de spuiter gegaan, waar de leidingen werden voorzien van een drielaagse coating. Deze coating is zeewaterbestendig en van zo een hoge kwaliteit dat deze geschikt is voor toepassingen in de offshore. Daarna is alles verpakt en naar het opslagmagazijn van de klant gebracht.’

Gereed in warehouse van klant
In het warehouse van de klant liggen de prefab-onderdelen gereed voor verzending wanneer het schip gaat dokken. De klant verzorgt zelf de verzending. Ondertussen staat er bij Hydrauvision Piping een werkcontainer klaar met alle belangrijke appendages en gereedschappen. ‘Het is tot de laatste dag spannend waar de dokking gaat plaatsvinden. Dit kan in Europa zijn, maar ook elders in de wereld.’ Intussen wordt het enorme warehouse van de klant gevuld met materialen en middelen van diverse bedrijven, zodat, tijdens de uiteindelijke dokking, het gehele schip binnen een zo kort mogelijke tijd opgeknapt kan worden.

Spoelen
Wanneer het dokken begint, moet er ook gespoeld worden. Er wordt immers ingebroken in een bestaand leidingsysteem. Dit is wederom gebeurd met een spoelunit van Hydrauvision Rental. Er zal tijdens de dokking met vier personen gedurende vier weken gewerkt worden. Indien nodig, staan service engineers van de divisie Hydrauvision Service paraat om ingezet te worden. ‘Dit project is een goed voorbeeld van de intensieve samenwerking tussen de verschillende divisies van Hydrauvision’.

Meer… Hydrauvision